Aktywowanie grupy komputerów

Podczas aktywacji kilku komputerów w ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud użyj uproszczonego procesu aktywacji.

Wymagania wstępne dla użytkowników programu ESET Security Management Center i ESET PROTECT

Zaimportowanie licencji usługi ESET LiveGuard Advanced (lub ESET PROTECT) do centrum ESMC

Komputery klienckie z wersją programu ESET Management Agent nie starszą niż wersja składnika Server

Aktywowano produkt zabezpieczający firmy ESET obsługujący ESET LiveGuard Advanced

Wymagania wstępne dla użytkowników programu ESET PROTECT Cloud

Zaimportowanie licencji usługi ESET LiveGuard Advanced do centrum EBA.

Program ESET Management Agent jest zaktualizowany do najnowszej wersji na wszystkich komputerach klienckich.

Produkty zabezpieczające firmy ESET na komputerach klienckich (z obsługą ESET LiveGuard Advanced)) są zainstalowane i aktywowane.

Zadanie aktywacji

1.Zaloguj się w konsoli internetowej.
 

2.Kliknij Zadania > Nowe > Zadanie klienta.

protect_new_task

arrow_down_business Używam ESMC

arrow_down_business Używam ESET PROTECT Cloud

3.Wprowadź nazwę zadania aktywacji i wybierz opcję Aktywacja produktu jako Typ zadania.
 

4.Kliknij przycisk Kontynuuj.

act_task2

5.Kliknij licencję, aby wyświetlić listę licencji, i wybierz licencję usługi ESET LiveGuard Advanced.
 

6.Licencja ESET LiveGuard Advanced jest częścią pakietu. Rozwiń pakiet i wybierz licencję produktu do użycia.
 

7.Kliknij przycisk OK.

act_task3

8.Kliknij pozycję Podsumowanie w celu wyświetlenia dostępnych ustawień zadania.
 

9.Jeśli zadanie jest prawidłowe, kliknij przycisk Zakończ.
 

10. Po utworzeniu zadania musisz dodać je do harmonogramu. W wyskakującym oknie kliknij opcję Utwórz element wyzwalający.
 

11. Wprowadź Opis elementu wyzwalającego i kliknij przycisk Kontynuuj.
 

12. Kliknij opcję Dodaj komputery lub Dodaj grupy w celu dodania komputerów, które mają zostać aktywowane. Upewnij się, że klienty mają zainstalowane produkty zgodne z licencją wybraną w kroku 6. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Kontynuuj.
 

13. Możesz teraz wybrać Typ elementu wyzwalającego. Firma ESET zaleca użycie opcji domyślnej: Jak najszybciej, która powoduje natychmiastowe uruchomienie zadania po uruchomieniu elementu wyzwalającego. Jeśli wybierzesz inne ustawienie, zostanie udostępniona opcja Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie.
 

14. Kliknij przycisk Zakończ w celu dodania zadania aktywacji do harmonogramu.

 

Po zakończeniu aktywacji licencja będzie widoczna w szczegółach komputera. W konsoli internetowej centrum przejdź do sekcji Komputery, wybierz komputer, a następnie kliknij kolejno opcje details_defaultPokaż szczegóły > Szczegóły > Produkty i licencje.

double_license