Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktywowanie wybranych komputerów

Wymagania wstępne dla użytkowników programu ESET PROTECT On-Prem i ESET PROTECT

Licencja usługi ESET LiveGuard Advanced lub warstwa ochrony zaimportowana w ESET PROTECT On-Prem

Komputery klienckie z wersją programu ESET Management Agent nie starszą niż wersja komponentu Server

Aktywowano produkt zabezpieczający firmy ESET obsługujący ESET LiveGuard Advanced

Wymagania wstępne dla użytkowników programu ESET PROTECT

Licencja usługi ESET LiveGuard Advanced lub warstwa ochrony zaimportowana w EBA.

Program ESET Management Agent jest zaktualizowany do najnowszej wersji na wszystkich komputerach klienckich.

Produkty zabezpieczające firmy ESET na komputerach klienckich (z obsługą ESET LiveGuard Advanced)) są zainstalowane i aktywowane.

 


important

Nigdy nie używaj licencji usługi ESET LiveGuard Advanced zaimportowanej do konsoli zdalnego zarządzania przy użyciu klucza licencyjnego. Jeśli masz taką licencję, usuń ją i zaimportuj ponownie, używając konta EBA lub ESET MSP Administrator.

Zawsze upewnij się, że na docelowym komputerze aktywowano obsługiwany produkt, zanim skorzystasz z licencji usługi ESET LiveGuard Advanced.

Aktywowanie i włączanie ESET LiveGuard Advanced w ESET PROTECT On-Prem oraz ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem i ESET PROTECT oferują uproszczoną aktywację:

1.Zaloguj się w konsoli internetowej.
 

2.Kliknij ikonę menu Komputery.
 

3.Zaznacz pole wyboru obok komputerów, które chcesz aktywować, a następnie kliknij pozycję Akcje > Włącz ESET LiveGuard.
protect_enable1

4.Wybierz pomiędzy Optymalną ochroną a Podstawową ochroną.
 

5.Zweryfikuj komputer, na którym usługa ESET LiveGuard Advanced zostanie aktywowana w obiektach docelowych.
 

6.Kliknij pozycję Włącz.
 
protect_enable2

Konsola zarządzania wyśle zadanie i zasady aktywacji do wybranego komputera. Włączenie ESET LiveGuard Advanced nastąpi po najbliższym połączeniu z ESET Management Agent, zwykle w ciągu kilku minut.