Aktywowanie wybranych komputerów

Wymagania wstępne dla użytkowników programu ESET PROTECT i ESET PROTECT Cloud

Licencja ESET LiveGuard Advanced lub pakiet licencji zaimportowany w ESET PROTECT

Komputery klienckie z wersją programu ESET Management Agent nie starszą niż wersja składnika Server

Aktywowano produkt zabezpieczający firmy ESET obsługujący ESET LiveGuard Advanced

Wymagania wstępne dla użytkowników programu ESET PROTECT Cloud

Licencja ESET LiveGuard Advanced lub pakiet licencji zaimportowany w EBA.

Program ESET Management Agent jest zaktualizowany do najnowszej wersji na wszystkich komputerach klienckich.

Produkty zabezpieczające firmy ESET na komputerach klienckich (z obsługą ESET LiveGuard Advanced)) są zainstalowane i aktywowane.

 


important

Nigdy nie używaj licencji usługi ESET LiveGuard Advanced zaimportowanej do konsoli zdalnego zarządzania przy użyciu klucza licencyjnego. Jeśli masz taką licencję, usuń ją i zaimportuj ponownie, używając konta EBA lub ESET MSP Administrator.

Zawsze upewnij się, że na docelowym komputerze aktywowano obsługiwany produkt, zanim skorzystasz z licencji usługi ESET LiveGuard Advanced.

Aktywowanie i włączanie ESET LiveGuard Advanced w ESET PROTECT oraz ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT i ESET PROTECT Cloud oferują uproszczoną aktywację. Poniżej opisano aktywację poprzedniej wersji konsoli zarządzania ESMC.

1.Zaloguj się w konsoli internetowej.
 

2.Kliknij ikonę menu Komputery.
 

3.Zaznacz pole wyboru obok komputerów, które chcesz aktywować, a następnie kliknij pozycję Akcje > Włącz ESET LiveGuard.

 

protect_enable1

4.Jeśli chcesz zmienić nazwę zasad, kliknij wstępne ustawienie Zasady konfiguracji w oknie dialogowym, które włączają ESET LiveGuard Advanced na wybranym komputerze.
 

5.Upewnij się, że wstępnie wybrana licencja w sekcji Licencja jest poprawna (np. jeśli zarządzasz wieloma użytkownikami lub używasz różnych pakietów licencji), a w razie potrzeby kliknij licencję, aby ją zmienić.
 

6.Kliknij pozycjęWłącz ESET LiveGuard.
 

protect_enable2

Konsola zarządzania wyśle zadanie i zasady aktywacji do wybranego komputera. Włączenie ESET LiveGuard Advanced nastąpi po najbliższym połączeniu z ESET Management Agent, zwykle w ciągu kilku minut.