Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Synchronizacja EBA z centrum ESET PROTECT On-Prem

Wymagania wstępne

Licencja usługi ESET LiveGuard Advanced zaimportowana na konto EBA

wdrożone centrum ESET PROTECT On-Prem

Działające połączenie między serwerem ESET PROTECT a portalem EBA


note

Jeśli konto EBA zostało już zaimportowane do konsoli internetowej ESET PROTECT, kliknij pozycję Synchronizuj w sekcji Zarządzanie licencjami, aby wymusić aktualizację informacji o licencji w konsoli internetowej. Nie ma konieczności ponownego dodawania poświadczeń EBA.

Synchronizacja

1.Zaloguj się w konsoli internetowej centrum ESET PROTECT jako administrator lub inny użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.
 

2.Kliknij kolejno pozycje Więcej > Zarządzanie licencjami > Czynności > Dodaj licencję.
 
protect_license_add
 

3.Wybierz pozycję Dane logowania do konta ESET Business Account lub Logowanie do rozwiązania ESET MSP Administrator i wprowadź dane swojego konta EBA.
 

4.Kliknij przycisk Dodaj licencje w celu dodania wszystkich licencji ze swojego konta do centrum ESET PROTECT On-Prem.
 
esmc_lic2


important

Jeśli zaimportujesz klucz licencyjny usługi ESET LiveGuard Advanced bezpośrednio do konsoli internetowej, pojawi się następujący komunikat błędu:

„Nie udało się dodać licencji przez klucz licencyjny: Licencja jest wydawana dla produktu, który nie może być zarządzany za pomocą ESET PROTECT On-Prem. Wprowadź inną licencję.”

Zawsze importuj licencję usługi ESET LiveGuard Advanced przez konto EBA lub ESET MSP Administrator.