Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Import licencji do konta EBA

Wymagania wstępne

Licencja usługi ESET LiveGuard Advanced

Konto użytkownika w portalu ESET Business Account.


note

Uwaga

Licencję produktu ESET LiveGuard Advanced można zaimportować za pomocą:

pakietu licencji ESET LiveGuard Advanced

pakietu wielu licencji, na przykład ESET PROTECT Advanced

Importuj

1.Zaloguj się na swoje konto EBA.
 

2.Kliknij kolejno pozycje Licencje > Dodaj licencję > Klucz licencyjny.
 
lic1
 

3.Wprowadź klucz licencyjny usługi ESET LiveGuard Advanced i kliknij przycisk Dodaj licencję, aby zaimportować licencję.
 
lic2
 

4.Zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA), jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami. Gdy proces importowania zakończy się pomyślnie, na liście licencji pojawi się nowy element.

Licencja na produkt ESET LiveGuard Advanced może być powiązana z innymi produktami lub ze stanowiskami ESET LiveGuard Advanced dla różnych produktów ESET:

ESET LiveGuard Advanced dla systemu ESET Endpoint Security

ESET LiveGuard Advanced dla systemu ESET Server Security

ESET LiveGuard Advanced dla systemu ESET Mail Security

pakiet ESET LiveGuard Advanced:

lic3

Pakiet wielu licencji:

bundle_license