Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zdalna instalacja i aktywacja

Zadanie instalacji ESET PROTECT On-Prem lub ESET PROTECT może zainstalować produkt zabezpieczający ESET oraz aktywować i włączyć ESET LiveGuard Advanced w ramach jednego działania.

1.Zaloguj się do ESET PROTECT konsoli internetowej.
 

2.Kliknij Zadania > Nowe > Zadanie klienta.
 

3.Wpisz nazwę zadania i wybierz pozycję Instalacja oprogramowania z menu rozwijanego Zadanie.
 

4.Kliknij przycisk Kontynuuj.
 

5.Kliknij <Choose package> i wybierz odpowiedni produkt ESET.
 

6.Wybierz licencję ESET, aby aktywować produkt.
 

7.Zaznacz pole wyboru obok opcji Aktywuj ESET LiveGuard.
 

8.Wybierz odpowiednią licencję ESET LiveGuard Advanced.
 

9.Zaznacz pole wyboru Akceptuję, jeśli zgadzasz się z treścią Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego i Polityką prywatności produktu zabezpieczającego.
 

10. Kliknij opcję Zakończ.
 
remote_installation
 

11. Kliknij Utwórz element wyzwalający.
 

12. Wpisz nazwę elementu wyzwalającego i kliknij przycisk Kontynuuj.
 

13. Kliknij Dodaj obiekty docelowe i wybierz odpowiednie komputery lub grupy. Kliknij przycisk OK.
 

14. Kliknij przycisk Zakończ, aby natychmiast wykonać zadanie instalacji.