Ręczne przesyłanie pliku do analizy

Podejrzane pliki są automatycznie przesyłane do chmury ESET zgodnie z konfiguracją polityki produktu zabezpieczającego ESET. Użytkownik może również przesłać wybrany plik ręcznie z poziomu dowolnego produktu zabezpieczającego ESET z aktywną usługą ESET LiveGuard Advanced. Aby wyświetlić instrukcje dotyczące konkretnego produktu, należy kliknąć jedno z poniższych łączy.

Prześlij z programu ESMC 7.2 lub ESET PROTECT

Przesyłanie pliku z centrum ESET Endpoint Security

Przesyłanie pliku z centrum ESET Server Security

Przesyłanie pliku z programu ESET Mail Security

Lista lokalnie przesłanych plików

W produkcie zabezpieczającym ESET zgodnym z usługą ESET LiveGuard Advanced można wyświetlić listę plików przesłanych z komputera klienckiego.

Aby wyświetlić pliki w programie ESET Server Security i ESET Mail Security, należy kliknąć pozycję Pliki dziennika i z menu rozwijanego wybrać opcję Przesłane pliki.

W celu wyświetlenia plików w programie ESET Endpoint Security należy kliknąć kolejno pozycje Narzędzia > Pliki dziennika i z menu rozwijanego wybrać opcję Przesłane pliki.

ms_log