Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przesyłanie pliku z programu ESET Server Security

Aby przesłać plik z programu ESET Server Security do analizy w usłudze ESET LiveGuard Advanced, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Użytkownicy systemu Windows

1.Uruchom program ESET Server Security.
 

2.Kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Prześlij plik do analizy.
 
fs_submit
 

3.Wprowadź wymagane informacje w formularzu Wybierz próbkę do analizy i kliknij przycisk Dalej.
 

4.Jeśli chcesz, dodaj więcej informacji o pliku, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Użytkownicy Linuksa

Aby przesłać próbkę do analizy z interfejsu internetowego:

1.Zaloguj się w interfejsie internetowym.
 

2.Kliknij opcję Wysłane pliki.
 

3.Kliknij Prześlij plik do analizy.
 
efs_web_interface
 

4.Wybierz Powód przesłania próbki.
 

5.Wpisz adres witryny lub ścieżkę pliku.
 

6.Wpisz swój adres e-mail lub wybierz opcję Prześlij anonimowo.
 

7.Kliknij przycisk Dalej.
 

8.Wpisz informacje dodatkowe.
 

9.Kliknij przycisk Wyślij.


note

Próbkę można przesłać z komputerów bez aktywnej usługi ESET LiveGuard Advanced.

Użytkownik nie otrzyma wyników analizy zawartych w niej plików, ale zostaną one rozesłane za pośrednictwem systemu ESET LiveGrid®.

Ręczne przekazywanie jest dostępne tylko wtedy, gdy system ESET LiveGrid® jest włączony na komputerze.