Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przesyłanie pliku z programu ESET Endpoint Security

Aby przesłać plik do analizy z programu ESET Endpoint Security, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Użytkownicy systemu Windows

1.Uruchom program ESET Endpoint Security.
 

2.Kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Prześlij plik do analizy.
 
add_endpoint
 

3.Wprowadź wymagane informacje w formularzu Wybierz próbkę do analizy i kliknij przycisk Dalej.
 

4.Jeśli chcesz, dodaj więcej informacji o pliku, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Użytkownicy Linuksa

Podejrzane pliki są przesyłane automatycznie. Użytkownicy nie mogą ręcznie przesłać pliku z ESET Endpoint Security dla systemu Linux.


note

Próbkę można przesłać z komputerów bez aktywnej usługi ESET LiveGuard Advanced.

Użytkownik nie otrzyma wyników analizy zawartych w niej plików, ale zostaną one rozesłane za pośrednictwem systemu ESET LiveGrid®.

Ręczne przekazywanie jest dostępne tylko wtedy, gdy system ESET LiveGrid® jest włączony na komputerze.