Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przesyłanie pliku z programu ESET PROTECT On-Prem

W programie ESET PROTECT On-Prem można przesłać Zablokowane pliki zgłoszone przez program ESET Inspect On-Prem. Aby przesłać pliki do analizy z centrum z aktywowaną usługą:

1.Zaloguj się w konsoli internetowej.
 


note

Użytkownicy centrum mogą uzyskiwać dostęp do wykryć i przesyłać o nich informacje jedynie z komputerów, na których mają stosowne uprawnienia.

2.Kliknij Wykrycia i wybierz wykrycie, które chcesz przesłać. Można przesyłać tylko pliki w obszarze Kategoria wykrywania: Zablokowane pliki.
 
detection_category
 

3.Wybierz plik i kliknij pozycję Wyślij plik do ESET LiveGuard, aby dodać do harmonogramu zadanie klienta, którego celem jest wysłanie pliku z komputera klienckiego do chmury ESET.
 
send_to_elga


note

Próbkę można przesłać z komputerów bez aktywnej usługi ESET LiveGuard Advanced.

Użytkownik nie otrzyma wyników analizy zawartych w niej plików, ale zostaną one rozesłane za pośrednictwem systemu ESET LiveGrid®.

Ręczne przekazywanie jest dostępne tylko wtedy, gdy system ESET LiveGrid® jest włączony na komputerze.