Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przesyłanie pliku z programu ESET Mail Security

Aby przesłać plik z programu ESET Mail Security do analizy w usłudze ESET LiveGuard Advanced, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.Uruchom program ESET Mail Security.
 

2.Kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Prześlij plik do analizy.
 
add_mail_sec
 

3.Wprowadź wymagane informacje w formularzu Wybierz próbkę do analizy i kliknij przycisk Dalej.
 

4.Jeśli chcesz, dodaj więcej informacji o pliku, a następnie kliknij przycisk Wyślij.


note

Próbkę można przesłać z komputerów bez aktywnej usługi ESET LiveGuard Advanced.

Użytkownik nie otrzyma wyników analizy zawartych w niej plików, ale zostaną one rozesłane za pośrednictwem systemu ESET LiveGrid®.

Ręczne przekazywanie jest dostępne tylko wtedy, gdy system ESET LiveGrid® jest włączony na komputerze.