Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Korzystanie z usługi ESET LiveGuard Advanced

Proces roboczy usługi ESET LiveGuard Advanced dotyczący programu ESET Mail Security

Każdy e-mail otrzymany i wykryty przez program ESET Mail Security jest skanowany, a następnie doręczany. W przypadku uznania wiadomości za podejrzaną zostanie ona przetrzymana przez uprzednio zdefiniowany okres i przesłana do analizy z wykorzystaniem warstw wykrywania.

ESET LiveGuard Advanced analizuje pliki i dostarcza wyniki z powrotem do produktu zabezpieczającego ESET. Na podstawie wyników analizy i ustawień polityki każdego z komputerów produkt wyleczy plik lokalnie.

Więcej informacji zawiera poniższy opis procesu roboczego programu ESET Mail Security.

ms_short

 

Proces roboczy usługi ESET LiveGuard Advanced dotyczący programu ESET Endpoint Security/ESET Server Security

Nowe lub przychodzące pliki wybranych formatów wykryte przez ESET Endpoint Security / ESET Server Security są skanowane i otwierane. W przypadku uznania pliku za podejrzany zostanie on przesłany do analizy. Jest to element ochrony proaktywnej. Można skonfigurować okres oczekiwania, w którym plik jest zablokowany, a użytkownik musi poczekać na wyniki analizy. Chmura ESET zapisuje wyniki analizy w bazie danych w chmurze. Na podstawie wyników analizy i ustawień polityki każdego z komputerów produkt zabezpieczający ESET wyleczy plik lokalnie (proces jest zakańczany natychmiast lub w podczas kolejnego uruchomienia).

Więcej informacji zawiera poniższy opis procesu roboczego programu ESET Endpoint Security / ESET Server Security.

ep_short

 

Proces roboczy usługi ESET LiveGuard Advanced dotyczący programu ESET Cloud Office Security

Każdy plik wykryty przez ESET Cloud Office Security jest skanowany i otwierany. Jeśli skaner uzna plik za podejrzany, wyśle go do analizy. Chmura ESET przechowuje wyniki analizy w chmurowej bazie danych. ESET Cloud Office Security wykonuje czynności dotyczące leczenia na podstawie wyników analizy i ustawień zasad zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad w usłudze ESET Cloud Office Security, zobacz Ustawienia ochrony dla ESET LiveGuard Advanced.

cloud_security_scheme_simple