Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET Mail Security

Każdy e-mail wykryty przez program ESET Mail Security z aktywowaną usługą ESET LiveGuard Advanced podlega poniższej procedurze przetwarzania. Ustawienia polityki zawierają następujące elementy:

czas przetrzymywania (dotyczy tylko ochrony skrzynek pocztowych),

określone poziomy zabezpieczeń,

czynność po wykryciu (dotyczy tylko ochrony serwera hosta).


important

ESET Mail Security chroni serwer hosta oraz skrzynki pocztowe

ESET Mail Security oraz usługa ESET LiveGuard Advanced chronią skrzynki pocztowe w opisany poniżej sposób. Ochrona komputera-hosta jest taka sama, jak opisana dla rozwiązania ESET Server Security.

mail_security_scheme

Procedura analizy e-maila składa się z czterech etapów:

1. Skanowanie e-maila

E-mail jest pobierany z Internetu lub innego niezaufanego źródła. Zainstalowany produkt zabezpieczający ESET przetwarza wiadomość i skanuje ją.

ms1

2. Analizowanie i dostarczanie e-maila

Jeśli produkt zabezpieczający pocztę oznaczy wiadomość jako wymagającą analizy, będzie ona przetrzymywana przez uprzednio zdefiniowany okres. Podczas przetrzymywania e-maila usługa ESET LiveGuard Advanced analizuje jego załącznik. Jeśli wynik analizy jest czysty, wiadomość e-mail jest dostarczana natychmiast. Jeśli wykryto złośliwe elementy, ma miejsce leczenie standardowe. Jeśli nie uda się uzyskać wyniku analizy w uprzednio zdefiniowanym okresie, produkt zabezpieczający zezwala na doręczenie e-maila odbiorcy. Jeśli wynik pojawi się później, w ciągu 2 minut wszystkie komputery natychmiast zablokują wspomniany załącznik.

Lista przetrzymywanych e-maili jest dostępna w programie ESET Mail Security. Aby ją wyświetlić, należy kliknąć kolejno pozycje ESET Mail Security > Narzędzia > ESET LiveGuard Advanced.

mail_edtd

 

ms_quarantine
 

Maksymalny czas oczekiwania na analizę można zdefiniować w polityce programu ESET Mail Security, klikając kolejno pozycje Komputer > Ochrona oparta na chmurze > ESET LiveGuard > Maksymalny czas oczekiwania na wynik analizy.

ms2

3 Udostępnianie wyników analizy

ESET LiveGuard Advanced wykorzystuje cztery osobne warstwy detekcji, a wynik analizy są zapisywane w bazie danych w chmurze ESET. Baza danych synchronizuje się co minutę z centrum ESET PROTECT On-Prem. Ponadto wszystkie komputery z aktywowaną usługą ESET LiveGuard Advanced oraz produktem zabezpieczającym ESET synchronizują się z chmurą co 2 minuty.

ms3

4. Ocenianie i leczenie

Wyniki analizy są również przesyłane z powrotem do produktu zabezpieczającego ESET, a e-mail jest skanowany ponownie. Jeśli nie zawiera szkodliwej treści, zostaje doręczony (pod warunkiem, że upłynął czas przetrzymywania).

Ustawienia związane z leczeniem i wykrywaniem można skonfigurować w ramach kategorii Serwer w polityce ESET Mail Security.

ms4