Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona proaktywna

Ochrona proaktywna wykrywa pliki z następujących źródeł:

Pliki pobrane za pomocą obsługiwanej przeglądarki internetowej

Pliki pobrane za pomocą programu poczty e-mail

Pliki wyodrębnione z niezaszyfrowanego lub zaszyfrowanego archiwum przy użyciu jednego z obsługiwanych narzędzi do obsługi archiwum

Wykonywane i otwierane pliki znajdujące się na urządzeniu wymiennym

Jeśli plik jest podejrzany, ochrona proaktywna blokuje jego wykonanie, dopóki warstwy wykrywania nie zakończą analizy.

Obsługiwane aplikacje i urządzenia

Ta funkcja jest dostępna dla produktów i urządzeń używających systemu operacyjnego:

Windows — wszystkie obsługiwane produkty ESET Endpoint oraz ESET Server Security 7.2 i nowsze, ESET Mail Security 7.2 i nowsze.

Linux — wszystkie obsługiwane produkty.

Obsługiwane aplikacje w systemie Windows

Przeglądarka internetowa

Programy poczty e-mail

Narzędzia do archiwizacji

Urządzenia wymienne

Internet Explorer

Microsoft Outlook

WinRAR

Dysk flash USB

Microsoft Edge

Mozilla Thunderbird

WinZIP

Dysk twardy USB

Chrome

Microsoft Mail

Wbudowane narzędzie do rozpakowywania w eksploratorze plików firmy Microsoft

Płyta CD/DVD

Firefox

 

7zip

Dyskietka

Opera

 

 

Wbudowany czytnik kart

Przeglądarka Brave

 

 

 


note

Pliki skopiowane za pomocą Eksploratora Microsoft z wykluczonej lokalizacji do lokalizacji chronionej są blokowane przez ochronę proaktywną, ponieważ program ESET LiveGuard Advanced rozpoznaje explorer.exe jako narzędzie do archiwizacji.

Obsługiwane aplikacje w systemie Linux

Przeglądarka internetowa

Programy poczty e-mail

Narzędzia do archiwizacji

Urządzenia wymienne

Chrome

Mozilla Thunderbird

Nieobsługiwane w systemie Linux

Dysk flash USB

Firefox

Evolution

 

Dysk twardy USB

Opera

Mailspring

 

Płyta CD/DVD

Brave Browser

KMail

 

Dyskietka

Vivaldi

Geary

 

Wbudowany czytnik kart

 

Mutt

 

 

 

claws mail

 

 

 

Alpine

 

 

ESET Cloud Office Security użytkownicy

Ochrona proaktywna nie jest dostępna w usłudze ESET Cloud Office Security.

Konfiguracja produktu ESET Endpoint Antivirus

Skonfiguruj ustawienia ochrony proaktywnej przy użyciu polityki.

W konsoli internetowej przejdź do pozycji Zasady > Utwórz nową lub edytuj istniejącą zasadę > Wybierz docelową produkt zabezpieczający firmy ESET > Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze > ESET LiveGuard Advanced > Ochrona proaktywna.

Zezwól na natychmiastowe wykonanie — użytkownik może wykonać plik, nawet jeśli jest on nadal analizowany. Po dostarczeniu wyników analizy produkt ESET reaguje odpowiednio.

Zablokuj wykonywanie do momentu otrzymania wyniku analizy — użytkownik musi poczekać, aż analiza pliku zostanie zakończona, aby wykonać plik.

proactive

Korzystanie z ochrony proaktywnej

Po wykryciu podejrzanego pliku Twój system operacyjny może wyświetlić ostrzeżenie podczas uruchamiania tego pliku po raz pierwszy. Produkt ESET wyświetla informacje o analizowanym pliku. Jeśli analiza zostanie zakończona przed wykonaniem pliku po raz pierwszy, powiadomienie Plik poddany analizie nie jest wyświetlane.

Użytkownicy systemu Windows

W zależności od ustawień konfiguracji system Windows zezwala na uruchomienie pliku podczas analizy lub uniemożliwia uruchomienie pliku.
proactive1

Użytkownicy Linuksa

Produkty ESET Server Security w systemie Linux nie wyświetlają ostrzeżenia o trwającej analizie. Jeśli spróbujesz uruchomić plik zablokowany przez ochronę proaktywną:

system Linux wyświetla informacje o odmowie dostępu.

Terminal Linux zwraca komunikat Operation not permitted.

ESET Endpoint Security wyświetla ostrzeżenie graficzne w systemie Linux z interfejsem graficznym:

proactive_linux

Wyniki analizy

Wynik jest dostarczany na czas

W konfiguracji można ustawić maksymalny czas oczekiwania na analizę. Wyniki dostarczone w tym czasie są wyświetlane na ekranie:

Plik jest bezpieczny:
proactive4
 

Plik jest złośliwy i został zablokowany:
proactive5

 

Wynik nie mógł zostać dostarczony na czas

Jeśli analiza trwa dłużej niż maksymalny czas oczekiwania, plik zostanie dopuszczony do użytku, a użytkownik zostanie poinformowany o trwającej analizie.

proactive6

Jeśli podczas analizy plik okaże się złośliwy, produkt ESET wyświetli ostrzeżenie i odpowiednio zareaguje.