Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET Cloud Office Security

ESET Cloud Office Security wykorzystuje usługę ESET LiveGuard Advanced do analizy nowych zagrożeń. Nie wymaga przy tym konsoli zarządzania ESET (ESET PROTECT On-Prem / ESET PROTECT ). Informacje takie jak lista wszystkich przesłanych plików i ich wyniki są dostępne tylko w usłudze ESET Cloud Office Security.

ESET Cloud Office Security nie zgłasza się do konsol zarządzania ESET, nawet jeśli konsola jest połączona z tym samym kontem licencji.

ESET Cloud Office Security udostępnia informacje o wykryciach punktom końcowym połączonym z tym samym kontem licencji.

ESET Cloud Office Security może przesyłać podejrzane załączniki wiadomości e-mail i próbki udostępnione w programach Microsoft SharePoint, Teams i innych składowych usługi Office 365.

cloud_security_scheme

Analiza pliku z ESET Cloud Office Security następuje po czteroetapowym procesie:

1. Skanowanie pliku

W chmurze wykrywana jest obecność nowego pliku. Skaner ESET przetwarza i skanuje plik.

2. Analizowanie pliku

Jeśli skaner firmy ESET zdecyduje, że plik musi zostać przeanalizowany, wyśle go do analizy. Cztery oddzielne warstwy wykrywania przetwarzają plik i zapewniają wynik, który jest następnie zgłaszany do usługi ESET Cloud Office Security. Jeśli analiza jest niepotrzebna, procedura dobiega końca.

3 Udostępnianie wyników analizy

Wyniki analizy są zapisywane w bazie danych w chmurze ESET. Wyniki są natychmiast przekazywane do wszystkich komputerów aktywowanych przy użyciu tego samego konta, na których jest aktywna usługa ESET LiveGuard Advanced.

4. Polityka ustawiona w usłudze ESET Cloud Office Security decyduje o podejmowanym działaniu

Wyniki analizy są wysyłane z powrotem do usługi ESET Cloud Office Security. Na podstawie ustawień leczenia zdefiniowanych w polityce usługa wyleczy plik, usunie go lub nie wykona w związku z nim żadnej czynności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia ochrony dla ESET LiveGuard Advanced.