Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Raport dotyczący zachowania

Limit stanowisk

Raport dotyczący zachowania jest dostępny tylko dla plików przesłanych przez użytkownika z licencją na 100 lub więcej stanowisk. Liczba stanowisk jest sumą wszystkich stanowisko z licencji ESET LiveGuard Advanced na koncie EBA. Limit stanowisk nie jest stosowany w przypadku użytkowników posiadających licencje z portalu ESET MSP Administrator. Użytkownicy z 99 lub mniejszą liczbą stanowisk mają inne doświadczenia, w zależności od używanej wersji narzędzia do zdalnego zarządzania:

Konsola ESET

Raport dostępny dla użytkowników z maksymalnie 99 stanowiskami

ESET PROTECT 8.0 - 8.1

Brak raportu dotyczącego zachowania

ESET PROTECT 9.0

Ograniczony raport

ESET PROTECT Cloud

Ograniczony raport

ESET Cloud Office Security

Ograniczony raport

Raport zachowania plików

W konsoli internetowej przejdź do sekcji Przesłane pliki. Następnie wybierz plik i kliknij kolejno pozycje Pokaż szczegóły > Wyświetl zachowanie, aby wyświetlić raport dotyczący zachowania pliku. Zawiera on ważne dane na temat badanego pliku i zaobserwowanego zachowania, uzyskane dzięki analizie w trybie piaskownicy. Każda próbka może być powiązana z wieloma zaobserwowanymi zachowaniami.

Raport składa się z następujących elementów:

1.Wynik – ocena końcowa pliku

2.Zaawansowane silniki skanujące – wyniki z warstwy skanowania

3.Piaskownica analizy behawioralnej – wyniki z warstwy behawioralnej

4.Przeanalizowane zachowania – lista przeanalizowanych zachowań i ich wyniki


example

Przykład raportu dotyczącego zachowania

behaviors