Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Konsola zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Po pomyślnym wdrożeniu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT należy otworzyć okno terminala maszyny wirtualnej. Zostanie wyświetlony ekran zawierający podstawowe informacje o urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT oraz jego stan. Jest to główny ekran urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Z jego poziomu można się zalogować do konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT (określanej również jako tryb zarządzania), naciskając klawisz Enter na klawiaturze. Aby wejść w tryb zarządzania, należy wpisać hasło określone podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT i dwa razy nacisnąć klawisz Enter. Jeżeli urządzenie wirtualne ESET PROTECT nie zostało jeszcze skonfigurowane, można użyć hasła domyślnego eraadmin w celu wejścia w tryb zarządzania.

Po zalogowaniu do konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT dostępne będą następujące elementy interfejsu konfiguracji/zarządzania:

Ustawianie statycznego adresu IP

Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Przywracanie bazy danych

Resetowanie po przywróceniu migawki

Pobieranie bazy danych z innego serwera

Zmiana hasła maszyny wirtualnej

Zmiana hasła do bazy danych

Ponowne dołączanie do domeny

Konfiguracja domeny

Reset do ustawień fabrycznych


important

Obecność powyższych elementów może zależeć od fazy implementacji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT oraz skonfigurowanego typu urządzenia.

Zrestartuj system — jeśli chcesz ponownie uruchomić urządzenie wirtualne ESET PROTECT.

Zamknij system — jeśli chcesz zamknąć urządzenie wirtualne ESET PROTECT.

Zablokuj ekran — należy blokować ekran, aby uniemożliwić używanie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT przez inne osoby oraz chronić dostęp do plików. Można również zablokować ekran jeszcze szybciej, naciskając Esc. Tryb zarządzania zostanie zamknięty i pojawi się ekran główny urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

Wyjdź do terminala — skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz uzyskać dostęp do terminala systemu operacyjnego. Spowoduje to zamknięcie konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT oraz przejście do terminala. Aby powrócić z terminala do ekranu głównego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT, wpisz polecenie exit i naciśnij klawisz Enter (można również użyć polecenia logout, które działa tak samo).