Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ponowne dołączanie do domeny

Należy użyć tej funkcji w przypadku problemów z usługą Active Directory lub relacjami zaufania w obrębie domeny.


important

Należy mieć prawidłowo skonfigurowaną domenę, gdyż w przeciwnym razie ponowne dołączanie do domeny może nie zadziałać.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Rejoin domain i naciśnij klawisz Enter.

rejoin_domain

2.Należy wpisać nazwę użytkownika domeny, która będzie używana do dołączania do domeny.

W przypadku braku znajomości systemu Linux oraz obsługi terminala można wejść do interfejsu Webmin i użyć funkcji Bind to Domain Samba Windows File Sharing.

bind_to_domain