Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Konfiguracja domeny

Configure Domain umożliwia modyfikowanie plików konfiguracyjnych w celu uwzględnienia określonych ustawień środowiska. Dostępne są następujące pliki konfiguracyjne:

Nazwa pliku

Opis

/etc/hosts

Plik Hosts powinien zapewniać prawidłowe mapowanie do nazwy kontrolera domeny oraz jego adresu IP.

/etc/krb5.conf

Plik konfiguracyjny Kerberos powinien być prawidłowo wygenerowany. Należy zweryfikować działanie ciągu kinit <user-from-domain>.

/etc/ntp.conf

Plik konfiguracyjny NTP powinien zawierać rekord dla regularnych aktualizacji względem kontrolera domeny.

/etc/samba/smb.conf

Plik konfiguracyjny Samba powinien być prawidłowo wygenerowany.

Pliki te są wstępnie skonfigurowane i wymagają minimum zmian, np. przy określeniu nazwy domeny, nazwy kontrolera domeny, nazwy serwera DNS itp.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Configure domain i naciśnij klawisz Enter.


note

to jest zaawansowana procedura, która powinna być wykonywana wyłącznie przez doświadczonych administratorów.

configure_domain

2.Naciśnij klawisz Enter, by edytować plik konfiguracyjny.

3.Naciśnij klawisze Ctrl+X, aby zamknąć edytor tekstowy. Po wyświetleniu monitu o zapisanie zmian naciśnij klawisz Y, aby je zapisać, lub N, aby je odrzucić. Jeżeli nie zostały wprowadzone żadne zmiany, edytor tekstowy zostanie zwyczajnie zamknięty. Jeśli chcesz wprowadzić dalsze zmiany, nie używaj skrótu Ctrl+X, lecz naciśnij klawisze Ctrl+C, aby anulować i powrócić do edytora tekstowego. Przykłady pokazujące, jak edytować pliki konfiguracyjne, można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.


note

Zobacz plik /root/help-with-domain.txt w urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT — plik help-with-domain.txt najłatwiej można znaleźć za pomocą menedżera plików Webmin. Można również użyć polecenia nano help-with-domain.txt w celu wyświetlenia pliku pomocy.

W przypadku braku znajomości systemu Linux oraz obsługi terminala można skonfigurować połączenie z domeną (Kerberos, NTP lub ustawienia sieciowe z użyciem Samba Windows File Sharing) za pomocą programu Webmin.

4.Po ukończeniu konfiguracji domeny wybierz opcję Ponowne dołączanie do domeny i wpisz nazwę i hasło administratura do połączenia z domeną.