Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Reset do ustawień fabrycznych

Można przeprowadzić reset do ustawień fabrycznych, aby przywrócić urządzenie wirtualne ESET PROTECT do pierwotnego stanu, w jakim się znajdował tuż po ukończeniu wdrożenia. Wszystkie ustawienia oraz konfiguracja zostaną zresetowane, a cała baza danych ESET PROTECT zostanie usunięta.


warning

Zdecydowanie zalecamy wykonanie kopii zapasowej bazy danych ESET PROTECT przed zresetowaniem do ustawień fabrycznych. Po przeprowadzeniu resetu Twoja baza danych będzie pusta.

Reset do ustawień fabrycznych spowoduje zmianę tylko tych ustawień, które zostały zmienione podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Pozostałe zmiany i ustawienia pozostaną niezmienione. W rzadkich przypadkach reset do ustawień fabrycznych nie spowoduje pełnego przywrócenia urządzenia wirtualnego do pierwotnego stanu. W przypadku problemów z urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT zalecamy wdrożenie nowej maszyny. Wykonaj kroki niezbędne do przeprowadzenia uaktualnienia/migracji lub przeprowadź procedurę odzyskiwania awaryjnego.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Factory reset i naciśnij klawisz Enter.

factory_reset

2.Naciśnij klawisz Enter, aby przeprowadzić reset do ustawień urządzenia wirtualnego ESET PROTECT do stanu fabrycznego lub można w tym momencie wycofać się z wykonywania resetu do ustawień fabrycznych, naciskając Ctrl+C.


warning

W trakcie trwania resetu do ustawień fabrycznych nie naciskaj Ctrl+C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia wirtualnego.

factory_reset_02


note

W przypadku pojawienia na ekranie się jakichkolwiek komunikatów o błędach podczas Resetu do ustawień fabrycznych, należy spróbować przeprowadzić reset ponownie. Jeżeli ponowne przeprowadzenie resetu do ustawień fabrycznych nie pomoże lub nie masz pewności, zalecamy przeprowadzenie nowego wdrożenia. Można wykonać te same kroki co podczas uaktualnienia/migracji lub wykonać procedurę odzyskiwania awaryjnego.

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje wykonanie następujących czynności:

resetowanie konfiguracji sieci, wszystkich haseł oraz nazwy hosta

usuwanie wszystkich danych z bazy danych ESET PROTECT

resetowanie hasła użytkownika bazy danych ESET PROTECT

Po ponownym uruchomieniu urządzenie wirtualne ESET PROTECT znajdzie się w pierwotnym stanie, tak jakby zostało dopiero wdrożone, i będzie gotowe do ponownego skonfigurowania od podstaw.


note

Niestandardowe modyfikacje lub ustawienia niezwiązane z programem ESET PROTECT pozostaną niezmienione.