Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Uaktualnienie/migracja urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Urządzenie wirtualne można uaktualnić lub migrować, wykonując następujące czynności:

Uaktualnienie — zainstaluj nowszą wersję komponentów ESET PROTECT.

Migracja — przenieś urządzenie wirtualne ESET PROTECT do innej instancji o tej samej wersji.

Migracja i uaktualnienie — przenieś urządzenie wirtualne ESET PROTECT do innej instancji o nowszej wersji.

 


note

Nowe wdrożenie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT 8.1, a później domyślne włączenie zaawansowanych zabezpieczeń. Jeśli używasz ESMC lub ESET PROTECT Virtual Appliance 8.0 z wyłączonymi zabezpieczeniami zaawansowanymi i uaktualnisz do ESET PROTECT Virtual Appliance 8.1 lub nowszej wersji, zaawansowane zabezpieczenia pozostaną wyłączone.

Przed uaktualnieniem/migracją

Przed migracją lub uaktualnieniem serwera ESMC zawsze należy wykonać kopię zapasową bazy danych i wyeksportować urząd certyfikacji oraz certyfikaty równorzędne ze starego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT/ESET PROTECT.

Pobieranie bazy danych a uaktualnienie komponentów

Istnieją dwa główne sposoby uaktualniania urządzenia wirtualnego:

Pobranie bazy danych – uaktualnia całe urządzenie (podstawowy system operacyjny), a nie tylko serwer ESET PROTECT. Proces jest bardziej skomplikowany i wymaga posiadania dwóch równoczesnych urządzeń w okresie przejściowym. Zalecamy pobranie bazy danych przy uaktualnianiu do wersji głównych, a także jako metodę rozwiązywania problemów.

Uaktualnianie za pomocą zadania uaktualnienia komponentów konsoli Web Console – proces jest prostszy i nie wymaga dostępu do urządzenia, tylko do konsoli Web Console. Tę procedurę polecamy do drobnych uaktualnień i poprawek. Aktualizacja komponentów nie aktualizuje innego oprogramowania urządzenia wirtualnego (system operacyjny, pakiety potrzebne do poprawnego działania programu ESET PROTECT Server).

Proces migracji i uaktualniania (zalecana metoda uaktualnienia)

Wykonaj poniższe instrukcje, aby migrować i uaktualnić urządzenie wirtualne ESET PROTECT.

1.Pobierz najnowszą pliku protect_appliance.ova (lub protect_appliance.vhd.zip, jeżeli korzystasz ze środowiska Microsoft Hyper-V).

2.Wdróż nowe urządzenie wirtualne ESET PROTECT. Instrukcje można znaleźć w opisie procesu wdrażania urządzenia ESET PROTECT. Nie konfiguruj jeszcze nowego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT za pomocą jego interfejsu sieciowego.

3.Pobierz bazę danych ze starego urządzenia wirtualnego. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji Pobieranie bazy danych z innego serwera.


important

Nie należy jeszcze odinstalowywać/usuwać starego serwera VA.

4.Skonfiguruj urządzenie wirtualne ESET PROTECT za pomocą jego interfejsu sieciowego.

5.Sprawdź, czy nowe urządzenie wirtualne ESET PROTECT działa tak samo jak poprzednie.

oJeśli nowe urządzenie wirtualne ESET PROTECT ma inny adres IP:

a)Utwórz politykę na starym urządzeniu wirtualnym, aby ustawić nowy adres IP serwera ESET PROTECT, i przypisz ją do wszystkich komputerów.

b)Poczekaj do zakończenia dystrybucji polityki wśród wszystkich agentów ESET Management.

c)Upewnij się, że wszystkie komputery łączą się z nowym urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT.

d)Wyłącz i wycofaj z użycia stare urządzenie wirtualne.


important

Zdecydowanie zaleca się, aby nie odinstalowywać starego serwera ESET PROTECT za pomocą skryptu dezinstalacyjnego. Procedura dezinstalacji spowoduje też odłączenie (usunięcie) wszystkich licencji z nowej bazy danych serwera ESET PROTECT. Aby zapobiec takiemu zachowaniu, usuń starą bazę danych serwera ESET PROTECT (DROP DATABASE) przed dezinstalacją.

oJeśli nowe urządzenie wirtualne ESET PROTECT ma taki sam adres IP:

 


important

Należy upewnić się, że konfiguracja sieci na nowym serwerze ESET PROTECT (adres IP, nazwa FQDN, nazwa komputera, rekord SRV usługi DNS) odpowiada konfiguracji starego serwera VA. Możesz również użyć nazwy hosta, zmieniając rekord DNS tak, aby wskazywał na nowy serwer.

a)Wyłącz stare urządzenie wirtualne.

b)Włącz nowe urządzenie wirtualne ESET PROTECT.

c)Upewnij się, że wszystkie komputery łączą się z nowym urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT.

d)Wycofaj z użycia stare urządzenie wirtualne.


important

Zdecydowanie zaleca się, aby nie odinstalowywać starego serwera ESET PROTECT za pomocą skryptu dezinstalacyjnego. Procedura dezinstalacji spowoduje też odłączenie (usunięcie) wszystkich licencji z nowej bazy danych serwera ESET PROTECT. Aby zapobiec takiemu zachowaniu, usuń starą bazę danych serwera ESET PROTECT (DROP DATABASE) przed dezinstalacją.

6.Uaktualnij grupę próbki agentów ESET Management za pomocą ESET PROTECT zadania Uaktualnienie komponentów.

7.Jeśli uaktualnienie próbki zakończyło się pomyślnie, a agenty w dalszym ciągu się łączą, wykonaj operację dla pozostałych agentów.

Proces uaktualniania (alternatywna metoda uaktualnienia)


important

Uaktualnienie ESMC lub starszej wersji ESET PROTECT do najnowszej wersji ESET PROTECT na tym samym urządzeniu wirtualnym nie powoduje uaktualnienia jego pozostałego oprogramowania (systemu operacyjnego, pakietów niezbędnych do prawidłowego działania serwera ESET PROTECT). Po przeprowadzeniu samego uaktualnienia zaleca się migrację serwera.

Uaktualnij urządzenie wirtualne za pomocą zadania Uaktualnienie komponentów:

1.Uaktualnij w pierwszej kolejności serwer ESET PROTECT.

2.Uaktualnij grupę próbki agentów ESET Management.

3.Jeśli uaktualnienie próbki zakończyło się pomyślnie, a agenty w dalszym ciągu się łączą, wykonaj operację dla pozostałych agentów.