Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Kopia zapasowa stanowi absolutnie niezbędny element każdej solidnej strategii odzyskiwania awaryjnego. Korzystając z funkcji Tworzenie kopii zapasowej bazy danych, można utworzyć kopię zapasową bazy danych ESET PROTECT oraz zapisać ją w pliku kopii zapasowej MySQL o nazwie era-backup.sql zlokalizowanym w folderze root.


note

Alternatywne procedury tworzenia kopii zapasowych

Metodą alternatywną dla kopii zapasowej bazy danych jest utworzenie migawek maszyny wirtualnej. Pozwala to zachować całe urządzenie wirtualne ESET PROTECT wraz z ustawieniami oraz bazą danych ESET PROTECT. Jednakże po przywróceniu migawki maszyny wirtualnej należy uruchomić Resetowanie po przywróceniu migawki.

Opcjonalnie można ręcznie wykonać kopię zapasową bazy danych.


important

Zalecamy częste tworzenie kopii zapasowych bazy danych ESET PROTECT i zapisywanie pliku kopii zapasowej w pamięci zewnętrznej. Jest to bardzo istotne, ponieważ można wówczas przechowywać kopię całej bazy danych ESET PROTECT w innym miejscu (nie zaś lokalnie na urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT) na wypadek sytuacji awaryjnej. Na przykład w razie uszkodzenia, usunięcia lub zniszczenia urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Dysponując niedawno utworzoną kopią zapasową bazy danych ESET PROTECT, można przywrócić urządzenie wirtualne ESET PROTECT do stanu, w jakim znajdowało się na krótko przed wystąpieniem awarii. Szczegółowa procedura została opisana w temacie Odzyskiwanie awaryjne urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Wybierz opcję Tworzenie kopii zapasowej bazy danych za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter.

backup_db

2.Przed utworzeniem kopii zapasowej wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła głównego bazy danych.


note

Jeśli nie pamiętasz hasła głównego bazy danych, możesz zmienić je i uruchomić ponownie tworzenie kopii zapasowej.

backup_db_02


warning

Ten proces może zająć od kilku sekund do kilku godzin, zależnie od wielkości bazy danych.

Podczas procesu tworzenia kopii zapasowej bazy danych serwer ESET PROTECT zatrzymuje się, aby zapewnić spójność danych.


note

Należy zawsze sprawdzać, czy na ekranie nie pojawiły się jakiekolwiek błędy. W przypadku wyświetlenia komunikatów o błędach nie można uznać, że proces tworzenia kopii zapasowej bazy danych został ukończony pomyślnie. Spróbuj uruchomić tworzenie kopii zapasowej bazy danych ponownie.

Kopię zapasową bazy danych można znaleźć tutaj: /root/era-backup.sql


important

Pobierz plik kopii zapasowej, używając menedżera plików Webmin, i zapisz go w bezpiecznym miejscu.