Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przywracanie bazy danych

Ta funkcja służy do zastępowania aktualnej bazy danych bazą danych z kopii zapasowej.


note

Zalecamy utworzenie migawki maszyny wirtualnej lub kopii zapasowej aktualnej bazy danych. Jest to rozwiązanie awaryjne na wypadek problemów z przywracaniem.

Wykonaj te instrukcje, aby przywrócić bazę danych:

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Wybierz opcję Przywróć bazę danych za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter.

restore_db


important

Należy przesłać plik kopii zapasowej era-backup.sql, który ma zostać przywrócony do katalogu root, za pomocą menedżera plików Webmin. Docelowy plik era-backup.sql zostanie zastąpiony. Jeżeli chcesz przywrócić plik era-backup.sql, który już jest w katalogu root, pomiń ten krok.


warning

Nie należy mieszać kopii zapasowych z różnych serwerów ani różnych wersji serwerów. Należy używać wyłącznie pliku era-backup.sql, którego kopia zapasowa została utworzona na tym samym urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT. Istnieje jednak sytuacja, w której można przywrócić bazę danych na inne urządzenie wirtualne ESET PROTECT, ale wyłącznie po niedawnym wdrożeniu oraz przed skonfigurowaniem.

2.Na początku procesu przywracania bazy danych może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła użytkownika root bazy danych. Monit ten nie wyświetli się w przypadku przywracania bazy danych na nowo wdrożonym urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT, które nie zostało jeszcze skonfigurowane.

restore_db_02

Proces ten może trwać od kilku sekund do kilku godzin, zależnie od wielkości bazy danych.


note

Należy zawsze sprawdzać, czy na ekranie nie pojawiły się jakiekolwiek błędy. W przypadku wyświetlenia komunikatów o błędach nie można uznać, że proces przywracania bazy danych został ukończony pomyślnie. Spróbuj uruchomić przywracanie bazy danych ponownie.