Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Resetowanie po przywróceniu migawki

Po każdym przywróceniu migawki urządzenia wirtualnego do wcześniejszego stanu należy uruchomić funkcję Reset after snapshot revert, aby wymusić synchronizację statusu wszystkich klientów łączących się z tym serwerem.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Reset after snapshot revert i naciśnij klawisz Enter.

reset_after_snapshots_revert

2.Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła użytkownika root bazy danych, zanim zresetujesz ESET PROTECT Server realm.

reset_after_snapshots_revert_02