Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Pobieranie bazy danych z innego serwera

Ta funkcja służy do pobierania bazy danych ESET PROTECT z istniejącego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT uruchomionego w infrastrukturze. Jest ona obsługiwana tylko na serwerze ESET PROTECT, ale nie na innych komponentach (MDM). Jest to wygodne podczas uaktualniania urządzenia wirtualnego ESMC lub wcześniejszego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT do najnowszego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT lub jeśli chcesz przeprowadzić migrację urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.


important

W przypadku migracji należy zapewnić dostępność starego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT, aby zastosować politykę zmian nazwy hosta/adresu IP do wszystkich komputerów klienckich. W przeciwnym razie klienty będą próbowały się łączyć ze starym urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT, a nie nowym.

Upewnij się, aby włączyć SSH na starym urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT.

Pobranie bazy danych należy wykonać tylko podczas migracji do nowszej lub tej samej wersji serwera ESET PROTECT. Podczas procedury pobierania struktura bazy danych jest aktualizowana, ale proces ten nie powiedzie się w przypadku pobierania na starszą wersję serwera. Pobranie bazy danych jest jednym z dwóch sposobów uaktualnienia urządzenia wirtualnego.

Aby pobrać bazę danych, wykonaj poniższe działania:

1.Wdróż nowe urządzenie wirtualne ESET PROTECT, ale go jeszcze nie konfiguruj.

2.Otwórz konsolę maszyny wirtualnej i na ekranie głównym naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić tryb zarządzania nowo wdrożonego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

3.Wpisz polecenie eraadmin i dwa razy naciśnij klawisz Enter, aby się zalogować.

va_login_psw

4.Wybierz opcję Pobieranie bazy danych z innego serwera za pomocą klawiszy strzałek i naciśnij klawisz Enter.

pull_db

5.Wprowadź hasło użytkownika root bazy danych w zdalnym urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT, z którego chcesz pobrać bazę danych ESET PROTECT (Twojego starego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT). Jeżeli w starym urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT używasz tylko jednego hasła, wpisz je tutaj.

6.Wprowadź połączenie ze zdalnym urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT (SSH) — wpisz nazwę użytkownika (root) oraz nazwę hosta lub adres IP starego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT w następującym formacie: root@adresIP lub root@nazwahosta

7.W razie wyświetlenia pytania o autentyczność hosta wpisz yes. W przeciwnym razie zignoruj ten krok.

8.Wpisz hasło maszyny wirtualnej starego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT i naciśnij klawisz Enter. Po utworzeniu kopii zapasowej pojawi się komunikat Utworzono kopię zapasową bazy danych zdalnego serwera ERA.


note

Czas trwania operacji tworzenia i przywracania kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych.

9.Wpisz jeszcze raz hasło maszyny wirtualnej starego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Zależnie od czasu trwania kopiowania bazy danych podczas operacji tej może wielokrotnie pojawić się monit o wpisanie hasła.

10. Poczekaj na przywrócenie bazy danych.

pull_db_interactive

11. Jeżeli przeprowadzasz uaktualnianie: Po udanym pobraniu bazy danych ESET PROTECT wyłącz stare urządzenie wirtualne ESET PROTECT, aby wycofać je z eksploatacji.


important

Zalecamy zachowanie starego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT do czasu zakończenia weryfikacji prawidłowego działania nowej instancji.

Zdecydowanie zaleca się, aby nie odinstalowywać starego serwera ESET PROTECT za pomocą skryptu dezinstalacyjnego. Procedura dezinstalacji spowoduje też odłączenie (usunięcie) wszystkich licencji z nowej bazy danych serwera ESET PROTECT. Aby zapobiec takiemu zachowaniu, usuń starą bazę danych serwera ESET PROTECT (DROP DATABASE) przed dezinstalacją.

12. Skonfiguruj nowe urządzenie:

Uaktualnienie — nowe urządzenie wirtualne należy skonfigurować dokładnie tak samo jak poprzednie urządzenie wirtualne ESET PROTECT.

Migracja — należy zmienić konfigurację tak, aby ją dopasować do nowej domeny (skonfigurować domenę lub ponownie do niej dołączyć) lub właściwości sieci, np. w przypadku przenoszenia urządzenia wirtualnego ESET PROTECT do innej sieci.


note

Upewnij się, że wszystkie dane zostały zachowane, wszystkie klienty nawiązują połączenie z nowym serwerem, a urządzenie wirtualne ESET PROTECT działa tak samo jak poprzednie.