Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zmiana hasła maszyny wirtualnej

Twoje hasło maszyny wirtualnej jest używane do logowania do wdrożonego urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Jeśli chcesz zmienić swoje hasło maszyny wirtualnej lub podwyższyć jego poziom bezpieczeństwa, zalecamy używanie silnych haseł oraz częste ich zmienianie.


important

Ta procedura służy tylko do zmiany hasła maszyny wirtualnej. Hasła konsoli internetowej ESET PROTECT oraz hasło użytkownika root bazy danych nie ulegną zmianie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy haseł urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.


note

Jeśli nie pamiętasz hasła, zobacz Jak odzyskać zapomniane hasło urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Zmiana hasła maszyny wirtualnej i naciśnij klawisz Enter.

change_vm_psw

2.Wpisz nowe hasło w pustym polu, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz je ponownie, by potwierdzić.

change_vm_psw02

Po zakończeniu wyświetli się komunikat wszystkie tokeny uwierzytelniające zostały zaktualizowane pomyślnie oraz do logowania będzie wtedy wymagane wprowadzenie nowego hasła.