Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zmiana hasła do bazy danych

Hasło użytkownika root bazy danych zapewnia pełny dostęp do serwera bazy danych MySQL. Użytkownik root MySQL ma pełną kontrolę tylko nad serwerem MySQL.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Change database password i naciśnij klawisz Enter.

change_db_psw

2.Gdy pojawi się monit Wprowadź stare hasło główne bazy danych, należy wpisać hasło ustawione podczas konfigurowania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. To hasło może różnić się od Twojego hasła maszyny wirtualnej, jeśli zostało zmienione oddzielnie.

change_db_psw02png

Hasło użytkownika root bazy danych jest teraz zmienione.