Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Konfigurowanie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT (ESET PROTECT VA) można łatwo skonfigurować przy użyciu jego interfejsu sieciowego. W sieci musi się znajdować serwer DHCP, aby umożliwić automatyczne przypisywanie adresu IP urządzeniu wirtualnemu ESET PROTECT, co z kolei pozwoli na dostęp do interfejsu sieciowego tego urządzenia ESET PROTECT.


note

Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP, należy skonfigurować statyczny adres IP dla urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

Po wdrożeniu maszyny wirtualnej urządzenia wirtualnego ESET PROTECT należy wybrać typ urządzenia ESET PROTECT, które ma zostać uruchomione. W przeglądarce internetowej należy z menu rozwijanego wybrać typ urządzenia ESET PROTECT, które ma działać na maszynie wirtualnej, i skonfigurować je. Aby wyświetlić odpowiednie instrukcje dla różnych typów urządzeń, należy kliknąć odpowiednie łącze poniżej:

Urządzenie serwera ESET PROTECT

Urządzenie ESET PROTECT MDM

VA_web_select