Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Urządzenie serwera ESET PROTECT

Jest to strona konfiguracyjna urządzenia serwera ESET PROTECT. Składa się ona z dwóch sekcji: Aplikacja i Właściwości sieci. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (oznaczone na czerwono). W razie potrzeby można określić opcjonalne parametry konfiguracji.


note

W przypadku tego typu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT serwer ESET PROTECT działa na dedykowanej maszynie wirtualnej. Ta konfiguracja jest zalecana w przypadku zarówno małych firm, jak i sieci korporacyjnych.

Obowiązkowe pola konfiguracji urządzenia serwera ESET PROTECT:

Password — to hasło jest istotne, ponieważ będzie używane w przypadku maszyny wirtualnej, bazy danych ESET PROTECT, urzędu certyfikacji serwera ESET PROTECT oraz konsoli internetowej ESET PROTECT.


note

Domyślnym użytkownikiem konsoli internetowej jest Administrator.

config_server_va

Opcjonalne pola konfiguracji

Chociaż nie jest to konieczne, zalecamy określenie parametrów opcjonalnych. Na przykład parametrów szczegółów domeny, szczegółów kontrolera domeny czy poświadczeń konta administratora domeny. Jest to przydatne w przypadku działań związanych z domeną, na przykład przy synchronizacji.

enable_http_forward_proxy

Powiększyć obraz

Można również włączyć ESET Bridge, aby buforować aktualizacje. Zaznacz pole wyboru Enable ESET Bridge Proxy, aby zainstalować ESET Bridge i utworzyć oraz zastosować polityki (pod nazwą Wykorzystanie serwera proxy HTTP, stosowane do grupy Wszystkie) w odniesieniu do następujących produktów:

oESET Endpoint for Windows

oESET Endpoint dla systemów macOS i Linux

oAgent ESET Management

oESET File Security for Windows Server (6+)

oESET Server Security dla Windows (8+)

oESET Shared Local Cache

Polityka ta powoduje włączenie serwera proxy HTTP w odniesieniu do odpowiednich produktów. Host serwera proxy ma domyślnie ten sam adres IP co lokalny adres IP serwera ESET PROTECT i korzysta z portu 3128. Funkcja uwierzytelniania jest wyłączona. Powyższe ustawienia można skopiować do innej polityki, aby skonfigurować inne produkty.

Buforowanie ruchu HTTPS jest domyślnie włączone:

oPolityka ESET Bridge zawiera certyfikat HTTPS, a przełącznik Ruch pamięci podręcznej HTTPS jest włączony.

oPolityka użytkowania HTTP Proxy dla programu ESET Endpoint dla systemu Windows zawiera urząd certyfikacji dla buforowania ruchu HTTPS.

Korzystanie z serwera proxy HTTP pozwala znacząco obniżyć wykorzystanie przepustowości na potrzeby pobierania danych z Internetu oraz przyspieszyć pobieranie aktualizacji produktów. Zalecamy zaznaczenie pola wyboru Enable ESET Bridge Proxy, jeśli serwer ESET PROTECT ma służyć do zarządzania więcej niż 37 komputerami.

Można zainstalować ESET Bridge i skonfigurować go później lub skonfigurować inny serwer proxy HTTP, na przykład Apache HTTP Proxy.

Przeprowadź aktualizację systemu operacyjnego — zaktualizuj system operacyjny podczas wdrażania urządzenia wirtualnego (domyślnie włączone).

Właściwości sieciowe

Przewiń w dół, aby ustawić następujące właściwości sieciowe: sieciowy adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, DNS1 i DNS2. Wszystkie pola są opcjonalne.

Łączenie urządzenie wirtualnego ESET PROTECT z domeną

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT można skonfigurować tak, aby w trakcie początkowej konfiguracji działało w domenie. Aby urządzenie wirtualne ESET PROTECT mogło działać w domenie, trzeba zastosować następujące ustawienia:

Windows workgroup — grupa robocza lub nazwa domeny NETBIOS dla danego serwera, na przykład DOMAIN.

Windows domain — domena dla danego serwera, na przykład domain.com.

Windows domain controller — kontroler domeny dla danego serwera. Wprowadź w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) kontrolera domeny.

Windows domain administrator — konto używane do dołączenia do domeny.

Windows domain administrator password — hasło administratora używane do dołączenia do domeny.

DNS1 — serwer nazw domen dla danej maszyny wirtualnej. Wpisz adres IP kontrolera domeny.

Sprawdź określone parametry konfiguracji. Należy się upewnić, że konfiguracja jest poprawna, ponieważ dodatkowe zmiany w konfiguracji nie będą możliwe.

 

Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

Po kliknięciu pozycji Submit zostaną wyświetlone następujące informacje:

va_server_config_after_submit


note

Nie należy odświeżać tej strony w przeglądarce internetowej. Należy zamknąć kartę i przejść do okna konsoli urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

W oknie konsoli urządzenia wirtualnego ESET PROTECT zostaną wyświetlone informacje o stanie. Zostaną wyświetlone informacje o wersjach komponentów ESET PROTECT oraz nazwa hosta, adres IP i numer portu serwera ESET PROTECT. Wyświetlany będzie również adres konsoli internetowej ESET PROTECT w formacie https://[hostname] and https://[IP address].

va_server_console_window_configured


important

Przed wdrożeniem i połączeniem pierwszych agentów ESET Management warto utworzyć migawkę lub kopię zapasową maszyny wirtualnej.

W przeglądarce internetowej wprowadź adres konsoli internetowej ESET PROTECT (widoczny powyżej) i zaloguj się do ESET PROTECT. Rzeczywista nazwa hosta i rzeczywisty adres IP będą się różnić. Powyżej znajdują się informacje przykładowe. Po zalogowaniu można rozpocząć korzystanie z programu ESET PROTECT.


note

Po pierwszym zalogowaniu się do konsoli internetowej ESET PROTECT zaleca się uruchomienie zadania klienta Aktualizacja systemu operacyjnego na komputerze, na którym zainstalowano ESET PROTECT.