Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Certyfikaty ESET PROTECT

Certyfikaty ESET PROTECT stanowią ważną część programu, ponieważ są wymagane do bezpiecznej komunikacji między komponentami ESET PROTECT a serwerem ESET PROTECT, a także do nawiązywania bezpiecznego połączenia z konsolą internetową ESET PROTECT.

Certyfikaty dla komponentów są dostępne w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Aby skopiować zawartość certyfikatu w formacie Base64:

1.Kliknij pozycję Więcej > Certyfikaty Równorzędne.

2.Wybierz certyfikat, a następnie wybierz pozycję Eksportuj jako Base64. Możesz także pobrać certyfikat kodowany za pomocą Base64 jako plik.

Powtórz ten krok w przypadku pozostałych certyfikatów komponentów, a także w przypadku urzędu certyfikacji.

export_public_key_cerf


note

Aby eksportować certyfikaty, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną listą uprawnień.