Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Sieć

Przez większość czasu nie będzie konieczności wprowadzania zmian w ustawieniach sieci, jednak w razie potrzeby można tego dokonać w kategorii Sieci. W tej sekcji można skonfigurować niektóre przydatne moduły:

Konfiguracja Kerberos5 — prawidłowa konfiguracja biletów Kerberos jest wymagana do synchronizacji AD. Można uruchomić ponowne dołączanie do domeny po prawidłowym skonfigurowaniu biletów Kerberos.

Zapora Linux — zapora bazująca na IPtables. Jeżeli wymagane jest włączenie portów, można tego dokonać przez dodanie nowych lub edytowanie już istniejących reguł.

Konfiguracja sieci — umożliwia skonfigurowanie adaptera sieciowego, zmianę adresu IP, nazwy hosta, DNS oraz innych ustawień sieci.


note

Po ukończeniu konfiguracji należy nacisnąć przycisk Zastosuj konfigurację, aby wprowadzić zmiany w życie.


important

Ta czynność jest zalecana wyłącznie w przypadku zaawansowanych administratorów. Nieprawidłowa konfiguracja sieci może sprawić, że system będzie niedostępny przez sieć oraz odciąć dostęp do programu Webmin. Nadal jednak będzie można uzyskać dostęp do konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT za pośrednictwem okna terminala maszyny wirtualnej.

network_config