ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Ako spravovať produkty spoločnosti ESET určené pre koncové zariadenia prostredníctvom nástroja ESET PROTECT

Predtým, ako začnete spravovať bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, musíte najprv vykonať počiatočnú konfiguráciu. Odporúčame vám použiť Prehľad stavu, a to obzvlášť v prípade, ak ste preskočili Prehliadku ESET PROTECT. Správca môže cez ESET PROTECT Web Console vykonávať rôzne úlohy s cieľom nainštalovať na klientske zariadenia bezpečnostné produkty a následne tieto klientske zariadenia kontrolovať.

Inštalácia ESET Management Agenta a bezpečnostných produktov ESET určených pre koncové zariadenia

Na správu klientskych počítačov v sieti prostredníctvom nástroja ESET PROTECT je potrebné mať na každom kliente nainštalovaného ESET Management Agenta. ESET Management Agenta je možné nainštalovať na klienta spolu s bezpečnostným produktom ESET určeným pre koncové zariadenia. Pred samotnou inštaláciou vám odporúčame do nástroja ESET PROTECT importovať vašu licenciu, aby bolo možné túto licenciu použiť pri nasledujúcich inštaláciách. Produkt určený pre koncové zariadenia môžete nainštalovať niekoľkými spôsobmi:

Pokiaľ chcete nainštalovať súčasne produkt pre koncové zariadenia aj ESET Management Agenta, použite inštalátor agenta a bezpečnostného produktu ESET alebo ESET Remote Deployment Tool.

Kliknite na počítač a zvoľte icon_eset Riešenia > icon_antivirus Nasadiť bezpečnostný produkt, aby ste mohli nasadiť bezpečnostný produkt ESET na vybrané zariadenie.

Pokiaľ sú ESET Management Agenty na klientoch už nainštalované, použite klientsku úlohu určenú na inštaláciu produktu ESET pre koncové zariadenia.

Spravovanie bezpečnostných produktov ESET určených pre koncové zariadenia cez ESET PROTECT

Všetky bezpečnostné produkty ESET určené pre koncové zariadenia je možné spravovať prostredníctvom ESET PROTECT Web Console. Pomocou politík sa na jednotlivé zariadenia alebo skupiny zariadení aplikujú konkrétne nastavenia. Môžete napríklad vytvoriť politiku, ktorá bude blokovať prístup k určitým webovým lokalitám, zmeniť nastavenia súvisiace s citlivosťou detekcie skenera (dostupné v produkte Endpoint 7.2 a novších verziách) alebo meniť rôzne iné bezpečnostné nastavenia ESET. Politiky je možné zlučovať, ako ukazuje tento príklad. Politiky, ktoré boli nastavené prostredníctvom nástroja ESET PROTECT, nie je používateľ na klientskom zariadení schopný prepísať. Správca však môže použiť funkciu Režim prepísania, čím používateľovi dočasne umožní robiť v bezpečnostnom produkte na klientskom zariadení zmeny. Po dokončení všetkých zmien môžete vyžiadať finálnu konfiguráciu z klienta a uložiť ju ako novú politiku.

Na správu klientov je tiež možné použiť úlohy. Úlohy sa nasadzujú z Web Console a na kliente sú vykonávané ESET Management Agentom. Najčastejšie používanými klientskymi úlohami s operačným systémom Windows sú:

Aktualizovať moduly (aktualizuje aj vírusový databázu)

Spustiť manuálnu kontrolu

Spustiť vlastný príkaz

Vyžiadať konfiguráciu produktu a počítača

Aktualizácie bezpečnostných produktov ESET

1.Kliknite na Riadiaci panel > Prehľad stavu > Stav verzie súčastí.

2.Kliknutím na žltý/červený graf reprezentujúci zastarané súčasti alebo aplikácie môžete po zvolení možnosti Aktualizovať nainštalované súčasti ESET spustiť ich aktualizáciu.

Reporty o stave počítača a získavanie informácií z klientov do ESET PROTECT

Každý klientsky počítač je pripojený k nástroju ESET PROTECT prostredníctvom ESET Management Agenta. Agent zbiera všetky požadované informácie o klientskom zariadení a softvéri a odosiela ich na ESET PROTECT Server. Na základe predvolených nastavení sa agent pripája na server každú minútu. Túto hodnotu je však možné zmeniť v politike ESET Management Agenta. Všetky protokoly z produktov ESET určených pre koncové zariadenia alebo iných bezpečnostných produktov spoločnosti ESET sú zasielané na ESET PROTECT Server.

Informácie o nainštalovaných produktoch ESET, ako aj o operačnom systéme a stave klienta nájdete v sekcii Počítače. Vyberte klienta a kliknite na Podrobnosti. V časti gear_icon Konfigurácia môže používateľ vyhľadať staršie konfigurácie alebo vyžiadať súčasnú konfiguráciu. V časti SysInspector môže používateľ vyžiadať protokoly (len z počítačov s operačným systémom Windows).

Prostredníctvom Web Console sa tiež dostanete k zoznamu všetkých detekcií nájdených na klientskych zariadeniach. Detekcie nájdené na jednotlivých zariadeniach je možné zobraziť po kliknutí na sekciu Počítače. Zvoľte klienta a kliknite na Podrobnosti > Detekcie a karanténa. Ak na klientskom počítači beží ESET Inspect, budú zobrazené aj detekcie hlásené týmto nástrojom ESET Inspect, ktoré je zároveň možné spravovať.

Prostredníctvom vlastných reportov môžete získať potrebné informácie o klientskych zariadeniach vo vašej sieti. Reporty môžete vygenerovať manuálne alebo pomocou plánovanej úlohy. Prednastavené šablóny reportov ponúkajú rýchly spôsob zozbieravania dôležitých dát, máte však rovnako možnosť vytvoriť si vlastné nové šablóny. Reporty obsahujú súhrnné informácie napríklad o počítačoch, detekciách, karanténe a dôležitých aktualizáciách.


important

Používateľ môže použiť len tie šablóny reportov, pre ktoré má dostatočné povolenia. Všetky šablóny sú štandardne uložené v skupine Všetko. Report môže obsahovať len informácie o počítačoch a udalostiach, ktoré spadajú do rozsahu povolení daného používateľa. Dokonca aj v prípade zdieľania šablóny reportu medzi viacerými používateľmi sa budú jednotlivým používateľom zobrazovať v reporte len informácie o tých zariadeniach, ku ktorým má daný používateľ pridelené povolenia. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.