ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Hlavné menu ESET PROTECT > Prehľad stavu
Vyberte kapitolu

Prehľad stavu

ESET PROTECT Server vykonáva pravidelné diagnostické kontroly. status_overview Prehľad stavu poskytuje informácie o štatistikách používania a všeobecnom stave vášho nástroja ESET PROTECT. Môže vám tiež pomôcť s počiatočnou konfiguráciou nástroja ESET PROTECT. Kliknite na Prehľad stavu pre zobrazenie podrobných informácií o celkovom stave nástroja ESET PROTECT.

Kliknutím na dlaždicu príslušnej sekcie zobrazíte panel úloh vpravo, ktorý obsahuje akcie. Každá dlaždica môže mať jednu z niekoľkých farieb v závislosti od úrovne závažnosti jednotlivých položiek, ktoré obsahuje:

Farba

Ikona

Význam ikony

Popis

Zelená

icon_success

OK

Všetky položky v sekcii sú bez akýchkoľvek problémov.

Žltá

validation-status-icon-warning

Upozornenie

Najmenej jedna položka v sekcii je označená upozornením.

Červená

validation-status-icon-error

Chyba

Najmenej jedna položka v sekcii je označená chybou.

Sivá

unavailable

Obsah nie je k dispozícii

Obsah nie je dostupný kvôli nedostatočným prístupovým právam používateľa ESET PROTECT Web Console. V takomto prípade je potrebné, aby správca pridelil danému používateľovi dodatočné povolenia, prípadne je možné prihlásiť sa pod iným používateľom, ktorý má potrebné povolenia.

Modrá

information

Informácie

Otázka súvisí s pripojenými počítačmi (podrobnejší popis nájdete nižšie v časti Otázky).

 

status_overview Prehľad stavu obsahuje nasledujúce sekcie:

Používatelia

V tejto časti môžete vytvoriť rôznych používateľov a nastaviť ich povolenia pre umožnenie správy v rámci nástroja ESET PROTECT na rozdielnych úrovniach. Prednastavený účet správcu nástroja ESET PROTECT bol vytvorený počas inštalácie.


important

Neodporúčame používať prednastavený účet správcu nástroja ESET PROTECT (účet Administrator) ako štandardný používateľský účet. Kliknite na možnosť Zobraziť používateľov, vytvorte nový natívny používateľský účet s aktívnym dvojúrovňovým overovaním a používajte ho ako predvolený účet v ESET PROTECT.

 

Certifikáty

Ak chcete použiť iné certifikáty ako tie, ktoré sú prednastavené a poskytnuté nástrojom ESET PROTECT, môžete pre umožnenie komunikácie s ESET PROTECT Serverom vytvoriť Certifikačné autority a Partnerské certifikáty pre individuálne súčasti nástroja ESET PROTECT.

Licencie

ESET PROTECT využíva licenčný systém ESET. Vyberte metódu, ktorú chcete použiť na pridanie licencií pre aktiváciu súčastí ESET PROTECT a bezpečnostných produktov ESET na klientskych počítačoch.

Počítače

Pridať počítač – pridanie klientskych počítačov vo svojej sieti do ESET PROTECT štruktúry. Pridať počítače a mobilné zariadenia môžete buď manuálne, alebo importovať zoznam zariadení.

Pridať neautoriz. počítače – automatický import počítačov detegovaných pomocou nástroja ESET RD Sensor.

Nová synchronizačná úloha – spustenie synchronizácie statickej skupiny s Active Directory, LDAP, VMware atď.

Mobilné zariadenia

Stiahnuť – ak nie je nainštalované MDC, môžete si stiahnuť Mobile Device Connector inštalátor z webovej stránky spoločnosti ESET.

Pridať mobilné zariadenia – registrácia mobilných zariadení cez e-mail, odkaz alebo QR kód, prípadne ako vlastník zariadenia.

Agenty

Nová politika – vytvorenie novej politiky pre ESET Management Agenta na zmenu intervalu pripojenia.

Nasadiť agenta – existuje viacero spôsobov, ako nasadiť ESET Management Agenta na klientske počítače vo vašej sieti.

Produkty

Nová politika – vytvorenie novej politiky na zmenu konfigurácie bezpečnostného produktu spoločnosti ESET nainštalovaného na klientskych počítačoch.

Konfigurovať repozitár – zmena nastavení ESET PROTECT Servera.

Nainštalovať softvér – ak je ESET Management Agent nasadený, môžete inštalovať softvér priamo z repozitára ESET alebo môžete upresniť umiestnenie inštalačného balíka (URL alebo zdieľaný priečinok).

Šifrovanie

Ak spravujete zariadenia zašifrované prostredníctvom ESET Full Disk Encryption, použite nasledujúce možnosti, aby ste zabránili strate dát na obnovenie šifrovania:

Export – pred migráciou zašifrovaných spravovaných počítačov najskôr exportujte svoje aktuálne dáta na obnovenie ESET Full Disk Encryption.

Import – po dokončení migrácie zašifrovaných spravovaných počítačov do novej inštancie ESET PROTECT importujte existujúci súbor s dátami na obnovenie šifrovania ESET Full Disk Encryption.

Neplatné objekty

V tejto sekcii nájdete zoznam klientskych úloh, serverových úloh, spúšťačov, oznámení a inštalátorov, ktoré odkazujú na nedostupné alebo neplatné objekty. Po kliknutí na ktorékoľvek výsledkové pole sa zobrazí ponuka s vybraným zoznamom objektov.

Externé služby

Nástroj ESET PROTECT môže byť nakonfigurovaný tak, aby sa pripájal k externým službám a poskytoval tak maximálnu funkcionalitu.

Konfigurovať repozitár – repozitár obsahuje inštalačné súbory pre ostatné bezpečnostné produkty ESET, ktoré môžete nainštalovať prostredníctvom úlohy určenej na inštaláciu softvéru. Repozitár sa konfiguruje v sekcii Viac > Nastavenia. V prípade potreby môžete vytvoriť offline repozitár.

Konfigurovať aktualizácie – aktualizácie sú dôležité pre udržiavanie nástroja ESET PROTECT v aktuálnej verzii. Aktualizácie sú dostupné len ak ESET PROTECT importoval licenciu pre produkt určený pre firmy, ktorej platnosť ešte nevypršala. Nastavenia aktualizácií môžete zmeniť v sekcii Viac > Nastavenia.

Konfigurovať SMTP – ESET PROTECT môže byť nakonfigurovaný tak, aby sa pripájal na váš SMTP server, ktorý mu umožňuje odosielať e-mailové správy, napr. oznámenia, e-maily súvisiace s registráciou mobilných zariadení, reporty atď.

Otázky

Otázka sa zobrazí v prípade, že je na klientskom zariadení zistené klonované zariadenie alebo zmena hardvéru. Podrobnejšie informácie o riešení otázok súvisiacich s klonovaním počítačov nájdete na nasledujúcom odkaze.

Stav MSP

Ak importujete MSP účet, k dispozícii je sekcia so stavmi MSP.

fs_getting_to_know_status_overview