ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Riešenie problémov – Web Console

V tabuľke nižšie nájdete prehľad najčastejších problémov týkajúcich sa prihlasovania do Web Console a čo tieto problémy znamenajú, ako aj niektoré ďalšie kroky, ktoré môžete vykonať na odstránenie konkrétneho problému:

Chybové hlásenie

Možná príčina

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Neplatné používateľské meno alebo heslo

Uistite sa, že ste svoje prihlasovacie meno a heslo zadali správne. Zabudnuté heslo do ESET PROTECT Web Console si môžete obnoviť.

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Pripojenie zlyhalo so stavom „Nepripojený“

Skontrolujte, či je spustená služba ESET PROTECT Server a služba databázy. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Používateľ bol zablokovaný. Skúste to znova neskôr, prosím.

Po 10 neúspešných pokusoch o prihlásenie z rovnakej IP adresy (napríklad použitím nesprávnych prihlasovacích údajov) bude ďalší prístup z tejto IP adresy dočasne zablokovaný. Po 10 minútach sa pokúste prihlásiť znova pomocou správnych prihlasovacích údajov.

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Chyba komunikácie

Overte si, či je služba ESET PROTECT Server spustená. Taktiež skontrolujte, či je spustená a správne funguje služba Apache Tomcat. Môžete tiež prípadne pre Apache Tomcat skontrolovať súbory protokolu. Pre viac informácií o tomto probléme si prečítajte nasledujúci článok databázy znalostí.

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Pripojeniu vypršal časový limit

Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia firewallu a uistite sa, že ESET PROTECT Web Console má prístup na ESET PROTECT Server. Môže sa tiež stať, že ESET PROTECT Server je preťažený. Skúste preto reštart. Tento problém môže nastať aj v prípade, že používate rozličné verzie ESET PROTECT Servera a ESET PROTECT Web Console.

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Používateľ nemá priradené žiadne prístupové práva

Používateľovi neboli pridelené žiadne prístupové práva. Prihláste sa ako správca a upravte účet používateľa tak, aby mal priradenú aspoň jednu sadu povolení.

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Chyba parsovania odpovede

Verzia nástroja Web Console a verzia ESET PROTECT Servera nie sú kompatibilné. K tomuto problému môže dôjsť počas alebo po vykonaní aktualizácie niektorej zo súčastí. Ak tento problém pretrváva, nasaďte správnu verziu nástroja Web Console manuálne.

validation-status-icon-warning Používate nešifrované pripojenie! Upravte, prosím, konfiguráciu webového servera tak, aby používal HTTPS

Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame nastaviť nástroj ESET PROTECT Web Console tak, aby používal HTTPS.

JavaScript je vypnutý. Povoľte, prosím, JavaScript vo svojom prehliadači.

Povoľte JavaScript alebo aktualizujte svoj webový prehliadač.

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (iba Mozilla Firefox).

Mozilla Firefox má poškodené úložisko certifikátov.

Chyba

Možná príčina

Nezobrazuje sa prihlasovacie okno alebo sa nepretržite načítava.

Reštartujte službu ESET PROTECT Server. Hneď ako sa služba ESET PROTECTServer znova spustí, reštartujte službu Apache Tomcat. Po reštartovaní oboch služieb už bude možné načítať prihlasovacie okno ESET PROTECT Web Console. Pozrite si náš článok databázy znalostí.

Ak Apache Tomcat nedokáže extrahovať obsah zo súboru era.war a nástroj Web Console nie je prístupný, postupujte podľa krokov v našom článku databázy znalostí.

Ak sa vám v niektorých častiach ESET PROTECT Web Console (napr. kontextové menu a menu Rýchle odkazy) nezobrazia všetky texty,

môže to byť spôsobené doplnkom webového prehliadača, ktorý je určený na blokovanie reklamy. Pre vyriešenie tohto problému vypnite tento doplnok pre adresu ESET PROTECT Web Console.

Po prihlásení sa Web Console nezobrazuje správne (chýbajúce prvky atď.).

Uistite sa, že používate podporovaný webový prehliadač.

Po prihlásení sa niektoré obrazovky Web Console nenačítajú.

V prípade, že sa niektoré obrazovky v ESET PROTECT Web Console nenačítajú (napr. Počítače), otvorte súbor Tomcat9w.exe, ktorý sa nachádza v C:\Program Files\Apache Software Foundation\[Tomcat priečinok ]\

Na karte Všeobecné kliknite na Zastaviť, čím zastavíte službu Apache Tomcat.

Prejdite na kartu Java a pridajte nasledujúci kód pod Java Options:
-Duser.country=US
-Duser.language=en

Na karte Všeobecné kliknite na Spustiť, čím spustíte službu Apache Tomcat.

Načítanie Web Console môže trvať dlhšie. Pri načítavaní veľkého množstva objektov konzola prestane fungovať.

Na prácu s veľkým množstvom objektov potrebuje Web Console viac pamäte. Podrobnejšie informácie o nastaveniach Web Console pre podniky nájdete tu.

Niektoré obrazovky vo Web Console sa nenačítavajú správne a zobrazuje sa chybové hlásenie. Napríklad pri upravovaní politiky sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie: „ERROR WHILE INITIALIZING CONFIGURATION EDITOR.: (TYPEERROR) : ((INTERMEDIATE VALUE)(INTERMEDIATE VALUE) , K).INITCONFIGEDITOR IS NOT A FUNCTION“

Tento problém nastáva v prípade, že používate reverzné proxy, ktoré zabraňuje načítaniu niektorých modulov Web Console. URL reťazce pre jednotlivé moduly Web Console (načítané v Apache Tomcat) sa môžu dynamicky meniť (napr. reťazec po era/webconsole/configEngine/ v era/webconsole/configEngine/02645EFC6ABCDE2B449042FB8S63FD3/v0.0/css/001_ce.ltr.css)). Ak chcete vyriešiť tento problém, uistite sa, že vaše reverzné proxy je nastavené správne.

Pri importe veľkého (viac ako 20 MB) súboru (napr. politiky) proces zlyhá.

Maximálna veľkosť súboru pre Web Console je 20 MB. Tento limit môžete zmeniť úpravou súboru EraWebServerConfig.properties, ktorý sa nachádza v priečinku [Tomcat folder]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\. Zmeňte file_size_limit=20 na vyššiu hodnotu, pričom maximálna hodnota je 250.


note

Po aktualizácii ESET PROTECT odporúčame, aby ste pred prihlásením do novej verzie Web Console vymazali vyrovnávaciu pamäť webového prehliadača a súbory cookie.

Pretože Web Console používa protokol HTTPS, môže sa vo vašom webovom prehliadači zobraziť správa o bezpečnosti certifikátu alebo nedôveryhodnom pripojení (presné znenie správy závisí od typu prehliadača). Váš webový prehliadač chce, aby ste skontrolovali identitu stránky, na ktorú sa snažíte pripojiť. Kliknite na Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa) (Internet Explorer) alebo Rozumiem možným rizikám, kliknite na Pridať výnimku... a potom na Potvrdiť bezpečnostnú výnimku (Firefox) pre prístup do prostredia ESET PROTECT Web Console. Toto sa vzťahuje len na situáciu, kde sa snažíte pripojiť na adresu rozhrania ESET PROTECT Web Console. Viac informácií o nastavení HTTPS/SSL pripojenia nájdete v našom článku databázy znalostí.