ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

ESET Push Notification Service

ESET Push Notification Service (EPNS) slúži na prijímanie správ z ESET PROTECT Servera v prípade, že server má pre klienta notifikáciu. Spojenie funguje tak, aby mohol nástroj ESET PROTECT okamžite odoslať (push) notifikáciu na klientske zariadenie. Keď sa spojenie preruší, klient sa pokúsi pripojiť znova. Hlavným dôvodom pre trvalé spojenie je umožniť klientskym počítačom prijímať správy.

Používateľ Web Console môže odoslať pokyn na prebudenie cez EPNS medzi ESET PROTECT Serverom a ESET Management Agentmi. ESET PROTECT Server odosiela pokyny Wake on LAN. Rozosielacie adresy (multicast addresses) pre Wake on LAN môžete nastaviť v sekcii Viac > Nastavenia.

Podrobnosti o pripojení

Nato, aby bolo možné odosielať pokyny na prebudenie prostredníctvom EPNS, sa musia ESET Management Agent a ESET PROTECT Server vedieť pripojiť k EPNS serveru. Ak nie je možné vytvoriť spojenie s EPNS pre vaše agenty, bude to mať vplyv len na pokyny na prebudenie.

Zabezpečenie prenosu

SSL

Protokol

MQTT (protokol pripojenia machine-to-machine)

Port

primárny: 8883

návrat: 443 a proxy port nastavený politikou ESET Management Agenta

Preferovaný je port 8883, pretože nejde o MQTT port. Port 443 je iba návratový port a je zdieľaný s ostatnými službami. Firewall môže zrušiť pripojenie na porte 443 z dôvodu nečinnosti alebo dosiahnutia limitu otvorených pripojení v rámci HTTP Proxy servera.

Adresa hostiteľa

epns.eset.com

Kompatibilita proxy

Ak používate na preposielanie komunikácie HTTP Proxy, pokyny na prebudenie budú tiež odosielané cez HTTP Proxy. Autentifikácia nie je podporovaná. Uistite sa, že HTTP Proxy je nastavené v politike Agenta na počítačoch, kam chcete odosielať pokyny na prebudenie. V prípade, že HTTP Proxy nefunguje, pokyny na prebudenie sú odosielané priamo.

Riešenie problémov

Uistite sa, že váš firewall je nastavený tak, aby umožňoval pripojenie k EPNS serveru (podrobnejšie informácie nájdete vyššie alebo v článku databázy znalostí).

Uistite sa, že Agent aj Server sa dokážu priamo pripojiť na EPNS server na portoch 443 a 8883 (na overenie spojenia použite príkaz telnet).

Ak používate virtuálne zariadenie a dostanete upozornenie, že servery služby EPNS nie sú prístupné, pozrite si, ako problém vyriešiť.