ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Ako používať Režim prepísania

Používatelia, ktorí majú na svojich zariadeniach nainštalované produkty ESET určené pre koncové zariadenia pre systém Windows (verzia 6.5 a vyššie), môžu využiť funkciu prepísania. Režim prepísania umožňuje používateľom na úrovni klienta meniť nastavenia v nainštalovaných produktoch ESET, a to aj v prípade, že nastavenia sú spravované politikou. Režim prepísania môže byť povolený pre používateľov AD alebo môže byť chránený heslom. Táto funkcia však nemôže byť povolená naraz dlhšie ako štyri hodiny.


warning

Obmedzenia režimu prepísania

Režim prepísania nemôže byť po spustení zastavený pomocou nástroja ESET PROTECT Web Console. Režim prepísania sa vypne len po vypršaní stanoveného času alebo po vypnutí samotným klientom.

Používateľ, ktorý používa režim prepísania, musí mať práva správcu systému Windows. V opačnom prípade daný používateľ nebude môcť uložiť zmeny v nastaveniach produktu ESET.

Autentifikácia skupiny Active Directory je v spravovanom prostredí podporovaná v nasledujúcich produktoch:

ESET Endpoint Security

7.0.2100.4 a novšie verzie

ESET File Security pre Microsoft Windows Server

6.5.12013.0 a novšie verzie

ESET Mail Security pre IBM Domino

6.5.14020.0 a novšie verzie

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server

6.5.10019.1 a novšie verzie

ESET Server Security pre Windows

8.0 a novšie verzie

Nastavenie Režimu prepísania:

1.Prejdite do časti Politiky > Nová politika.

2.V sekcii Základné zadajte Názov a Popis pre danú politiku.

3.V sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Endpoint pre Windows.

4.Kliknite na Režim prepísania a nastavte pravidlá pre tento režim.

5.V sekcii Priradiť vyberte počítač alebo skupinu počítačov, na ktoré bude daná politika aplikovaná.

6.Skontrolujte nastavenia v sekcii Súhrn a kliknite na Dokončiť pre aplikovanie politiky.

admin_pol_override


example

Povedzme, že John má problém, kedy nastavenia jeho koncového bezpečnostného produktu blokujú na jeho počítači niektorú dôležitú funkcionalitu alebo prístup na internet. V takomto prípade môže správca Johnovi povoliť na jeho počítači prepísanie politiky uplatnenej na jeho koncovom bezpečnostnom produkte a umožniť manuálne doladenie nastavení. Tieto nové nastavenia môžu byť následne vyžiadané nástrojom ESET PROTECT, aby mohol na základne nich správca vytvoriť novú politiku.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Prejdite do časti Politiky > Nová politika.

2.Vyplňte polia Názov a Popis. V sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Endpoint pre Windows.

3.Kliknite na Režim prepísania, povoľte tento režim na jednu hodinu a vyberte Johna ako používateľa AD.

4.Priraďte politiku na Johnov počítač a kliknite na Dokončiť pre uloženie politiky.

5.John musí povoliť Režim prepísania na svojom produkte ESET určenom pre koncové zariadenia a manuálne zmeniť nastavenia na svojom počítači.

6.V nástroji ESET PROTECT Web Console prejdite do časti Počítače, vyberte Johnov počítač a kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti.

7.V sekcii Konfigurácia kliknite na tlačidlo Požiadať o konfiguráciu pre naplánovanie klientskej úlohy, aby ste z klienta čo najskôr získali konfiguráciu.

8.Po krátkom čase sa zobrazí nová konfigurácia. Kliknite na produkt, ktorého konfiguráciu chcete uložiť, a následne kliknite na Otvoriť konfiguráciu.

9.Môžete skontrolovať nastavenia a potom kliknúť na Konvertovať na politiku.

10. Vyplňte polia Názov a Popis.

11. V sekcii Nastavenia môžete v prípade potreby upraviť konfiguráciu.

12. V sekcii Priradiť môžete priradiť politiku k Johnovmu počítaču (alebo k iným počítačom).

13. Kliknite na Dokončiť pre uloženie nastavení.

14. Nezabudnite zrušiť prepisovanie politiky, ak už nie je potrebné.