ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Aktualizácia modulov

Úloha Aktualizácia modulov je určená na aktualizovanie všetkých modulov bezpečnostného produktu spoločnosti ESET nainštalovaného na klientskom zariadení. Táto úloha je dostupná pre všetky produkty a operačné systémy. Zoznam všetkých modulov produktu nájdete v sekcii O programe v danom bezpečnostnom produkte.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť – táto možnosť odstráni dočasné aktualizačné súbory z klientskeho počítača a často môže pomôcť vyriešiť problémy a chyby pri aktualizácii modulov.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.


note

Nastavenie vlastného servera pre aktualizácie modulov

Ak sa v bezpečnostnom produkte ESET nedarí aktualizovať moduly z dôvodu geografického blokovania, pomocou politiky si môžete nastaviť vlastný server pre aktualizácie modulov:

1.V nastaveniach politiky bezpečnostného produktu ESET vyberte možnosť Aktualizácia > Profily > Aktualizácie.

2.V časti Aktualizácie modulov vypnite Automatický výber servera a zadajte adresu Vlastného servera. Ak napríklad chcete produkt ESET Endpoint Antivirus/Security 9 pre Windows aktualizovať pomocou aktualizačných serverov umiestnených v USA, zadajte http://us-update.eset.com/eset_upd/ep9/ (verzia 8: http://us-update.eset.com/eset_upd/ep8/).

3.Zadajte svoje Prihlasovacie meno (EAV-XXXXXXXX) a licenčné Heslo. Získate ich zo starších licenčných údajov.