Aktualizácia modulov

Úloha Aktualizácia modulov je určená na aktualizovanie všetkých modulov bezpečnostného produktu spoločnosti ESET nainštalovaného na klientskom zariadení. Táto úloha je dostupná pre všetky produkty a operačné systémy. Zoznam všetkých modulov produktu nájdete v sekcii O programe v danom bezpečnostnom produkte.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť – táto možnosť odstráni dočasné aktualizačné súbory z klientskeho počítača a často môže pomôcť vyriešiť problémy a chyby pri aktualizácii modulov.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.


note

Nastavenie vlastného servera pre aktualizácie modulov

Ak sa v bezpečnostnom produkte ESET nedarí aktualizovať moduly z dôvodu geografického blokovania, pomocou politiky si môžete nastaviť vlastný server pre aktualizácie modulov:

1.V nastaveniach politiky bezpečnostného produktu ESET vyberte možnosť Aktualizácia > Profily > Aktualizácie.

2.V časti Aktualizácie modulov vypnite Automatický výber servera a zadajte adresu Vlastného servera. Ak napríklad chcete produkt ESET Endpoint Antivirus/Security 9 pre Windows aktualizovať pomocou aktualizačných serverov umiestnených v USA, zadajte http://us-update.eset.com/eset_upd/ep9/ (verzia 8: http://us-update.eset.com/eset_upd/ep8/).

3.Zadajte svoje Prihlasovacie meno (EAV-XXXXXXXX) a licenčné Heslo. Získate ich zo starších licenčných údajov.