ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vrátenie zmien aktualizácie modulov

V prípade, že aktualizácia modulov spôsobuje problémy, prípadne nechcete aktualizovať moduly na všetkých klientskych počítačoch (napríklad na účely testovania alebo pri používaní predbežných aktualizácií), môžete použiť úlohu Vrátenie zmien aktualizácie modulov. Po použití tejto úlohy sa moduly vrátia do svojej predchádzajúcej verzie.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Rozbaľte túto sekciu a podľa vlastných potrieb upravte nastavenia pre vrátenie zmien aktualizácie modulov.

Akcia

Povoliť aktualizácie – aktualizácie budú povolené a klient obdrží najbližšiu dostupnú aktualizáciu modulov.

Vrátiť zmeny a pozastaviť aktualizácie na – aktualizácie budú pozastavené na čas nastavený v roletovom menu Interval vypnutia (24, 36, 48 hodín alebo do odvolania).


important

Povolením možnosti Do odvolania vystavujete počítač možným bezpečnostným rizikám.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.