ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Spustenie príkazu

Pomocou úlohy Spustiť príkaz spustíte na klientskych počítačoch konkrétne príkazy. Správca môže určiť príkazy, ktoré budú spustené.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.


important

Príkazy sú vykonávané bez prístupu k prostrediu pracovnej plochy. Z tohto dôvodu môže zlyhať spúšťanie príkazov, ktoré potrebujú prístup k grafickému používateľskému rozhraniu aplikácie.

V rámci úlohy Spustiť príkaz môžete použiť ecmd príkazy. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.

Operačný systém

Príkaz bude spustený pod používateľom/účtom

Predvolený pracovný adresár

Dostupné sieťové umiestnenia

Príkaz bude spustený v

Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Iba umiestnenia v aktuálnej doméne, dostupné pre účet Local System

Príkazový riadok (cmd.exe)

Linux alebo macOS

root

/tmp

Iba ak je umiestnenie pripojené a dostupné pre root používateľa

Konzola

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Príkazový riadok na spustenie – zadajte príkaz, ktorý chcete spustiť na klientskom počítači.

Pracovný adresár – zadajte adresár, v ktorom chcete daný príkaz spustiť.


important

Môžete zadať príkaz, ktorého dĺžka je viac ako jeden riadok. Obmedzenia týkajúce sa maximálnej dĺžky príkazov:

Web Console dokáže spracovať maximálne 32 768 znakov. Ak skopírujete a vložíte dlhší príkaz, koniec príkazu bude potichu odseknutý.

Linux a macOS dokážu spracovať celú dĺžku príkazu. Na systéme Windows platí obmedzenie na maximálne 8191 znakov.


example

Pre spustenie lokálneho skriptu nachádzajúceho sa na kliente v umiestnení C:\Users\user\script.bat postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Vytvorte novú klientsku úlohu a vyberte možnosť Spustiť príkaz.

2.V sekcii Nastavenia zadajte:

Príkazový riadok na spustenie: call script.bat
Pracovný adresár: C:\Users\user

3.Kliknite na Dokončiť, vytvorte spúšťač a vyberte cieľové klienty.

Pre spustenie viacriadkového príkazu na vzdialený reštart služby Windows (nahraďte service_name názvom služby, napr. wuauserv pre službu Windows Update):

net stop service_name

net start service_name

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Preskúmajte výstup úlohy Spustiť príkaz

1.Kliknite na Úlohy > požadovaná úloha > Zobraziť podrobnosti > karta Vykonania, označte riadok v tabuľke > icon_history História.

2.Stĺpec Správa sledovania obsahuje prvých 255 znakov z celého výstupu úlohy Spustiť príkaz. Môžete vytvárať reporty a spracovávať tieto dáta z viacerých počítačov. Podrobnejší výstup si môžete stiahnuť ako protokol nástroja Log Collector v sekcii PočítačPodrobnosti > Protokoly > Log Collector.