ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Spustenie skriptu SysInspector

Úloha Spustiť SysInspector skript sa používa na odstránenie nechcených objektov zo systému. Pred spustením tejto úlohy musí byť najprv SysInspector Skript exportovaný z nástroja ESET SysInspector. Po exportovaní skriptu môžete označiť objekty, ktoré chcete odstrániť, a spustiť skript s upravenými dátami – označené objekty budú odstránené.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

SysInspector skript – kliknite na Prehľadávať a vyberte servisný skript. Servisný skript musíte vytvoriť pred spustením úlohy.

Akcia – môžete buď Nahrať, alebo Stiahnuť skript z ESET PROTECT Web Console.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.


note

Po vykonaní úlohy môžete skontrolovať výsledok vykonania danej úlohy v reporte (zázname).