Spustenie skriptu SysInspector

Úloha Spustiť SysInspector skript sa používa na odstránenie nechcených objektov zo systému. Pred spustením tejto úlohy musí byť najprv SysInspector Skript exportovaný z nástroja ESET SysInspector. Po exportovaní skriptu môžete označiť objekty, ktoré chcete odstrániť, a spustiť skript s upravenými dátami – označené objekty budú odstránené.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

SysInspector skript – kliknite na Prehľadávať a vyberte servisný skript. Servisný skript musíte vytvoriť pred spustením úlohy.

Akcia – môžete buď Nahrať, alebo Stiahnuť skript z ESET PROTECT Web Console.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.


note

Po vykonaní úlohy môžete skontrolovať výsledok vykonania danej úlohy v reporte (zázname).