ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Aktualizácia súčastí ESET PROTECT

Úloha Aktualizácia súčastí ESET PROTECT sa používa na aktualizáciu súčastí ESET PROTECT (ESET Management Agent, ESET PROTECT Server, Web Console a MDM, ale nie Apache Tomcat a Apache HTTP Proxy). Aktualizačná úloha môže byť vykonaná len na počítači, kde je nainštalovaný ESET Management Agent. Agent musí byť nainštalovaný aj na ESET PROTECT Serveri.


important

ESET PROTECT 9 vás automaticky upozorní v prípade, že je k dispozícii nová verzia ESET PROTECT Servera.

Na ESET PROTECT 9.1 môžete prejsť len z ESMC 7.2 a novších verzií. Podrobné inštrukcie nájdete v Inštalačnej príručke.

Pozrite si tiež iné možnosti aktualizácie produktu ESET PROTECT na najnovšiu verziu.

Aby sa predišlo zlyhaniu inštalácie, ESET Management Agent vykoná pred inštaláciou alebo aktualizáciou produktov ESET nasledujúce kontroly:

overí, či je repozitár prístupný,

overí, či je na klientskom počítači dostatok (1 GB) voľného miesta (toto nie je dostupné na systéme Linux).

 

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

Referenčný ESET PROTECT Server – zo zoznamu vyberte verziu ESET PROTECT Servera. Všetky súčasti ESET PROTECT budú aktualizované na verzie kompatibilné s vybraným serverom.

Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete aj vynechať a namiesto toho reštartovať klientsky počítač manuálne. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí. Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej a bezpečnostný produkt ESET, ktorý podporuje toto nastavenie.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.


important

Aktualizácia môže istý čas trvať v závislosti od vášho systému a konfigurácie siete. Prístup k Web Console nie je možný počas aktualizácie ESET PROTECT Servera alebo Web Console. Po dokončení aktualizácie sa prihláste do Web Console a v sekcii Pomocník > O programe skontrolujte, či máte najnovšiu verziu ESET PROTECT.