ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Odoslanie súboru do ESET LiveGuard

Pre spustenie tejto úlohy prejdite do sekcie Detekcie.

Možnosť icon_send_file Odoslať súbor do ESET LiveGuard je k dispozícii iba pre icon_blocked blokované súbory. Súbor môžete odoslať na analýzu malvéru (ESET LiveGuard Advanced) z nástroja ESET PROTECT Web Console. Podrobnosti o analýze súborov nájdete v odoslaných súboroch. Ak chcete manuálne odoslať spustiteľné súbory na analýzu do ESET LiveGuard Advanced, môžete to urobiť aj priamo z produktu ESET nainštalovanom na koncovom zariadení (musíte mať licenciu ESET LiveGuard Advanced).