ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy

Úloha Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy je určená na zmazanie vyrovnávacej pamäte nástroja RD Sensor. Táto úloha vyčistí vyrovnávaciu pamäť a výsledky vyhľadávania budú opäť ukladané. Neodstráni však detegované počítače. Je vhodné ju použiť, ak sú detegované počítače stále len vo vyrovnávacej pamäti a neboli zatiaľ nahlásené na server.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.


note

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Pri vytváraní spúšťača pre túto úlohu vyberte ako cieľ počítač, na ktorom je nainštalovaný RD Sensor.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.