Správa licencií

Zakúpením licencie pre akýkoľvek produkt spoločnosti ESET určený pre firmy automaticky získate prístup k nástroju ESET PROTECT. Svoje licencie môžete jednoducho spravovať prostredníctvom nástroja ESET PROTECT z hlavnej ponuky v sekcii Viac > Správa licencií.Ak už máte prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám boli vydané spoločnosťou ESET, môžete ich konvertovať na licenčný kľúč. Viac informácií nájdete v časti Konvertovanie licenčných prihlasovacích údajov na licenčný kľúč. Prihlasovacie meno a heslo boli nahradené licenčným kľúčom alebo verejným ID. Licenčný kľúč je jedinečný reťazec znakov, ktorý je používaný na identifikáciu vlastníka licencie a samotnú aktiváciu produktu.

Bezpečnostný produkt ESET určený pre firmy môžete aktivovať pomocou nástroja ESET PROTECT.

Povolenia na prístup k správe licencií

Každému používateľovi je možné prideliť povolenie na prístup k licenciám. Povolenia sú platné len pre licencie, ktoré sú zahrnuté v statickej skupine, ku ktorej je daná sada povolení priradená. Každý typ povolení umožňuje používateľovi vykonávať iné akcie.


important

Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné rozdeliť.

Pri importovaní MSP účtu sa všetky licencie ukladajú do jedného licenčného fondu. Nie je možné presunúť licenciu z fondu. Môžete presunúť iba celý licenčný fond. Ak chcete premiestniť licenčný fond, vyberte príslušný fond a kliknite na Akcie > Prístupová skupina > Presunúť a vyberte novú prístupovú skupinu. Ak synchronizujete MSP účet neskôr, všetky nové licencie sa zobrazia v aktuálnom umiestnení fondu.

Správa licencií v rozhraní Web Console

list_license_type

Licencie patriace pod rovnakého ESET Business Account používateľa alebo rovnakú spoločnosť sú zoskupené do licenčných fondov. Kliknutím na icon_expand_arrow môžete otvoriť licenčný fond a zobraziť podrobnosti.

V portáli ESET Business Account a nástroji ESET PROTECT je každá licencia identifikovaná nasledovne:

Verejné ID

Typ licencieBiznis (platená licencia), Skúšobná (skúšobná licencia), MSP (Managed Services Provider) a NFR (nepredajná licencia).

Ďalšie licenčné informácie obsahujú:

Meno vlastníka licencie a Kontakt.

Meno a typ Používateľa licencie: company_normal Spoločnosť, locate_default Lokalita, msp_customer_normal MSP zákazník.

Názov produktu, pre ktorý je licencia určená.

Stav licencie (zobrazí sa upozornenie, ak je licencia prečerpaná, ak jej uplynula platnosť atď.).

Počet Jednotiek, ktoré môžu byť aktivované pomocou tejto licencie a počet offline jednotiek. V prípade produktov ESET Mail Security sa percento využitia licencie počíta na základe podjednotiek použitých na aktiváciu.

Počet Podjednotiek serverových produktov spoločnosti ESET (e‑mailové schránky, ochrana brán, pripojenia).

Dátum vypršania platnosti licencie.

oPre licencie vo forme predplatného nemusí byť zobrazený dátum uplynutia platnosti.

Licencie môžete filtrovať podľa ich Stavu:

icon_success OK – zelená

Vaša licencia bola úspešne aktivovaná.

validation-status-icon-error Chyby – červená

Licencia nie je registrovaná, je prečerpaná alebo jej platnosť uplynula.

validation-status-icon-warning Upozornenia – oranžová

Vaša licencia je vyčerpaná alebo sa blíži dátum uplynutia jej platnosti (ostáva 30 dní).

icon_suspended Deaktivované alebo pozastavené

Vaša licencia bola deaktivovaná alebo pozastavená.

exclusion Neaktuálne

Platnosť vašej licencie uplynula.

Kliknutím na tlačidlo Akcie môžete spravovať vybraný licenčný fond:

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

add_new_default Pridať licencie

Kliknite na Pridať licencie a vyberte metódu, ktorú chcete použiť na pridanie novej licencie:

1.ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator – pripojte účet ESET Business Account alebo EMA 2 a pridajte všetky jeho licencie do sekcie Správa licencií. ESET PROTECT je tiež spätne kompatibilný s nástrojmi ESET License Administrator a ESET MSP Administrator, čiže môžete použiť svoje prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu namiesto prihlasovacích údajov k ESET Business Account.

2.Licenčný kľúč – zadajte platný licenčný kľúč a kliknite na Pridať licencie. Licenčný kľúč bude overený pomocou aktivačného servera a pridaný do zoznamu.

3.Offline licenčný súbor – vyberte licenčný súbor (.lf) a kliknite na Pridať licenciu. Licenčný súbor bude overený a licencia pridaná do zoznamu.

Podľa ikony v stĺpci Meno vlastníka môžete vidieť, akým spôsobom bola licencia pridaná: icon_offline_license Offline licenčný súbor, icon_license_owner Licenčný kľúč, prípadnemn_icn_user_normal ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator.

delete_default Odstrániť licencie

Odstránenie vybraného licenčného fondu. Budete vyzvaný na potvrdenie tejto akcie. Odstránenie licencie však nedeaktivuje produkt. Vaše bezpečnostné produkty ESET zostanú aktivované aj po odstránení licencie pomocou Správy licencií ESET PROTECT.

move_default Prístupová skupina

Presunutie vybraného licenčného fondu do inej statickej skupiny.

update_default Synchronizovať licencie

Okamžité obnovenie licenčných informácií v ESET PROTECT. Licencie sa synchronizujú s licenčnými servermi ESET automaticky raz za deň. Ak používate ESET Business Account, ESET License Administrator alebo ESET MSP Administrator, licencie sa synchronizujú automaticky raz za deň aj s týmito službami.

icon_open Otvoriť EBA

Otvorenie portálu ESET Business Account.

icon_open Otvoriť EMA

Otvorenie portálu ESET MSP Administrator.

Otvorením licenčného fondu a kliknutím na licenciu môžete vykonať nasledujúce akcie: Dostupnosť konkrétnych akcií závisí od typu vybranej licencie:

play_default Použiť licenciu na aktiváciu

Spustenie úlohy Aktivácia produktu použitím tejto licencie.

icon_installers Vytvoriť all-in-one inštalátor

Použitie vybranej licencie v all-in-one inštalátore agenta.

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

manage_default Spravovať licenciu

Ak je licencia zosynchronizovaná s portálom ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator, môžete ju spravovať. V prípade prečerpanej licencie môžete navýšiť jej kapacitu alebo deaktivovať niektoré zariadenia.

update_default Obnoviť licenciu

Obnovenie licencie, ktorej skončila platnosť, bola pozastavená alebo deaktivovaná v portáli ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator.

update_default Kúpiť licenciu

Prechod zo skúšobnej licencie na plnú licenciu prostredníctvom portálu ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

icon_copy_to_clipboard Skopírovať verejné ID licencie

Skopírovanie verejného ID licencie do schránky.

Licencie vo forme predplatného

ESET PROTECT podporuje správu licencií vo forme predplatného. Takúto licenciu môžete pridať cez ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator, prípadne pomocou licenčného kľúča. Platnosť svojho predplatného si môžete skontrolovať v sekcii Správa licencií v stĺpci Platnosť, prípadne tiež cez sekciu Počítače > Zobraziť podrobnosti. Z licencie formou predplatného nie je možné vytvoriť offline licenčný súbor.

Podpora pre lokality ESET Business Account

Importovať môžete celú štruktúru svojho účtu ESET Business Account vrátane licenčných jednotiek rozdelených medzi lokality.

Aktivácia firemných produktov ESET

Licencie môžu byť distribuované na klientske stanice s nainštalovanými produktmi ESET prostredníctvom ESET PROTECT dvoma spôsobmi:

Úloha – Inštalácia softvéru

Úloha – Aktivácia produktu

Deaktivácia firemných produktov ESET

Firemný produkt ESET môžete deaktivovať (odstrániť licenciu z produktu) niekoľkými spôsobmi prostredníctvom ESET PROTECT Web Console:

V sekcii Počítače vyberte počítače a použite možnosť disable_default Deaktivovať produkty – licencia bude odstránená zo všetkých zvolených zariadení cez licenčný server spoločnosti ESET. Produkt bude deaktivovaný aj v prípade, že nebol aktivovaný prostredníctvom nástroja ESET PROTECT, ako aj v prípade, že jeho licencia nie je nástrojom ESET PROTECT spravovaná.


note

Ak vyberiete iba jeden počítač, na ktorom je nainštalovaných viacero produktov ESET (napr. produkt ESET určený pre koncové zariadenia a ESET Enterprise Inspector Agent), môžete deaktivovať konkrétne produkty individuálne.

Odstránenie počítača zo správy

Vytvorte úlohu Odstrániť nepripájajúce sa počítače pomocou možnosti Deaktivovať licenciu.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Ako zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy


example

Okrem samotného Správcu (účet Administrator) sú vytvorení ďalší traja používatelia, pričom každý má svoju vlastnú domácu skupinu:

John, San Diego

Larry, Sydney

Makio, Tokyo

Správca importuje 3 licencie. Tieto licencie budú zahrnuté v statickej skupine Všetko a ostatní používatelia ich nebudú môcť použiť.

Ak chce správca priradiť licenciu k inému používateľovi, môže kliknúť na začiarkavacie pole umiestnené vedľa licenčného fondu, ktorý chce priradiť, následne môže kliknúť na tlačidlo Akcie a potom na move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť a vybrať skupinu, do ktorej má daný používateľ prístup. V prípade používateľa John je potrebné kliknúť na skupinu San Diego. Používateľ John musí mať pridelené povolenie na použitie Licencií v skupine San Diego.

Akonáhle sa používateľ John prihlási do ESMC Web Console, bude môcť vidieť a použiť len tú licenciu, ktorá bola presunutá do jeho skupiny. Správca by mal tento postup následne zopakovať aj pre ostatných používateľov (Larry a Makio); používatelia vidia len svoje licencie, kým správca vidí všetky licencie.