Odstránenie nepripájajúcich sa počítačov

Úloha Odstrániť nepripájajúce sa počítače vám umožňuje odstrániť počítače podľa zadaných kritérií. Napríklad, ak sa ESET Management Agent na klientskom počítači nepripojí počas 30 dní, počítač bude odstránený z ESET PROTECT Web Console.

Prejdite do sekcie Počítače. Sekcia Naposledy pripojené zobrazuje dátum a čas posledného pripojenia spravovaného zariadenia. Zelená bodka signalizuje, že sa počítač pripojil pred menej ako 10 minútami. Ak sa informácia Naposledy pripojené zvýrazní, znamená to, že počítač sa nepripája.

oŽltá (chyba) – počítač sa nepripája 2 – 14 dní.

oČervená (upozornenie) – počítač sa nepripája dlhšie ako 14 dní.

Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha alebo vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultServerová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

Nastavenia

Názov skupiny – vyberte existujúcu statickú skupinu alebo vytvorte novú statickú skupinu, ktorej počítače budú premenované.

Počet dní, počas ktorých sa počítač nepripojil – zadajte počet dní, po uplynutí ktorých budú nepripojené počítače odstránené.

Deaktivovať licenciu – túto možnosť označte v prípade, ak chcete deaktivovať licencie na odstránených počítačoch.

Odstrániť nespravované počítače – po označení tejto možnosti budú odstránené aj tie počítače, ktoré nie sú spravované.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá serverová úloha môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu serverovú úlohu. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.