Predstavenie programu ESET PROTECT

Vitajte v programe ESET PROTECT 9.0. ESET PROTECT vám umožňuje spravovať v sieťovom prostredí z jedného miesta všetky produkty spoločnosti ESET na pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach. Pomocou nástroja ESET PROTECT Web Console môžete nasadiť bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo detekcie na vzdialených počítačoch. Prečítajte si tiež kapitoly Prehľad architektúry a infraštruktúry ESET PROTECT, Začíname s nástrojom ESET PROTECT Web Console a Podporované Desktop Provisioning prostredia.

ESET PROTECT pozostáva z nasledujúcich súčastí:

ESET PROTECT Server – ESET PROTECT Server môže byť nainštalovaný na Windows a Linux servery a môže mať tiež podobu virtuálneho zariadenia. Riadi komunikáciu s agentmi a zhromažďuje a uchováva dáta aplikácií v databáze.

ESET PROTECT Web Console – ESET PROTECT Web Console je hlavné rozhranie, ktoré vám umožňuje spravovať klientske počítače vo vašej sieti. Poskytuje prehľad klientov v sieti a dá sa použiť na vzdialenú inštaláciu produktov spoločnosti ESET na nespravované počítače. Po inštalácii ESET PROTECT Servera máte prístup do Web Console prostredníctvom vášho webového prehliadača. Ak sa rozhodnete sprístupniť webový server na internete, budete môcť používať ESET PROTECT z akéhokoľvek miesta a zariadenia pripojeného na internet. Nástroj ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server.

ESET Management Agent – ESET Management Agent sprostredkúva komunikáciu medzi ESET PROTECT Serverom a klientskymi počítačmi. Agent musí byť nainštalovaný na každom klientskom počítači, ktorý bude komunikovať s ESET PROTECT Serverom. Keďže sa agent nachádza na klientskom počítači a dokáže uchovávať viaceré bezpečnostné scenáre, používanie ESET Management Agenta skracuje čas reakcie na nové detekcie. Pomocou ESET PROTECT Web Console môžete nasadiť ESET Management Agenta na nespravované počítače, ktoré boli identifikované prostredníctvom vášho Active Directory alebo nástrojom ESET RD Sensor. V prípade potreby je možná aj manuálna inštalácia ESET Management Agenta.

Rogue Detection Sensor – ESET PROTECT Rogue Detection Sensor (RD Sensor) deteguje nespravované počítače, ktoré sa nachádzajú v sieti. Informácie o týchto počítačoch sú odosielané na ESET PROTECT Server. To umožňuje jednoducho pridať nové klientske počítače do vašej zabezpečenej siete. RD Sensor si pamätá počítače, ktoré už boli nájdené a nebude odosielať rovnaké informácie dvakrát.

Apache HTTP Proxy – je to služba, ktorá môže byť použitá v kombinácii s nástrojom ESET PROTECT na:

oDistribúciu aktualizácií na klientske počítače a distribúciu inštalačných balíkov na ESET Management Agenta.

oPresmerovanie komunikácie s ESET Management Agentmi na ESET PROTECT Server.

Mobile Device Connector – komponent, ktorý umožňuje správu mobilných zariadení pomocou nástroja ESET PROTECT. Umožňuje vám spravovať mobilné zariadenia (Android a iOS) a bezpečnostný produkt ESET Endpoint Security pre Android.

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT – ESET PROTECT VA je určené pre používateľov, ktorí chcú používať ESET PROTECT vo virtualizovanom prostredí.

Mirror Tool – tento nástroj sa používa na aktualizovanie programových modulov v offline prostredí. V prípade, že bezpečnostné produkty ESET na vašich klientskych počítačoch nemajú pripojenie na internet, môžete použiť nástroj Mirror Tool, ktorý sťahuje aktualizačné súbory z aktualizačných serverov spoločnosti ESET a ukladá ich lokálne.

ESET Remote Deployment Tool – tento nástroj slúži na nasadenie all-in-one inštalačných balíkov vytvorených pomocou nástroja ESET PROTECT Web Console. Ponúka tak pohodlný spôsob distribúcie ESET Management Agenta s bezpečnostným produktom ESET na klientske počítače v sieti.

ESET Business Account – nový licenčný portál určený pre firemné produkty ESET vám umožňuje spravovať licencie. Bližšie informácie o aktivácii vášho produktu nájdete v kapitole ESET Business Account, prípadne si môžete prečítať používateľskú príručku portálu ESET Business Account, kde nájdete podrobnejšie informácie o jeho používaní. Ak už máte prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám boli vydané spoločnosťou ESET, môžete ich konvertovať na licenčný kľúč. Viac informácií nájdete v časti Konvertovanie licenčných prihlasovacích údajov na licenčný kľúč.

ESET Enterprise Inspector (EEI) – komplexný systém detekcie a reakcie na hrozby v koncových bodoch (Endpoint Detection and Response – EDR), ktorý zahŕňa funkcie, ako napr. detekcia incidentov, manažment a reakcia na incidenty, zozbieravanie údajov, detekcia indikátorov ohrozenia, detekcia anomálií, detekcia správania, detekcia porušenia pravidiel atď.