Nasadenie ESET Management Agenta

Táto časť popisuje všetky dostupné metódy nasadenia ESET Management Agenta na klientske počítače vo vašej sieti. Agent je veľmi dôležitý, pretože bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET spustené na klientskych počítačoch komunikujú s ESET PROTECT Serverom výhradne pomocou agenta.

Pridanie klientskych počítačov do štruktúry ESET PROTECT

Predtým, ako začnete spravovať klientske počítače vo vašej sieti, musíte ich pridať do nástroja ESET PROTECT. Pre pridanie počítačov do PRODUCT použite jednu z nasledujúcich metód:

Synchronizácia s Active Directory

RD Sensor

Manuálne pridanie nových zariadení

Nasadenie ESET Management Agenta

Nasadenie ESET Management Agenta je možné vykonať troma rôznymi spôsobmi. Agenta môžete nasadiť lokálne alebo vzdialene:

Lokálne nasadenie – inštalácia ESET Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET lokálne na klientskom počítači.


note

Lokálne nasadenie odporúčame použiť len v prípade malých sietí (do 50 počítačov). Vo väčších sieťach môžete nasadiť ESET Management Agenta pomocou GPO alebo SCCM.

Vzdialené nasadenie – túto metódu odporúčame použiť v prípade nasadenia ESET Management Agenta na väčší počet klientskych počítačov.

fs_add_devices_choose_deploy