Nasadenie agenta pomocou GPO a SCCM

Okrem lokálneho nasadenia môžete použiť aj nástroje na správu, ako napr. Group Policy Object (GPO) a System Center Configuration Manager (SCCM), prípadne Symantec Altiris alebo Puppet na vzdialené nasadenie agenta.


important

Vzdialené nasadenie agenta je možné len na klientskych počítačoch, ktoré sú pripojené na internet.

Pre nasadenie ESET Management Agenta na klientske počítače prostredníctvom GPO alebo SCCM postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Stiahnite si inštalátor Agenta v podobe súboru .msi z webovej stránky spoločnosti ESET – sekcia Samostatné inštalátory.

Kliknite na možnosť Iné možnosti nasadenia v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. Zobrazí sa kontextové okno, kde budete mať možnosť Pre nasadenie použiť GPO alebo SCCM. Kliknite na možnosť Vytvoriť skript.

Certifikát

Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

Partnerský certifikát a certifikačná autorita ESET PROTECT sú zvolené automaticky podľa dostupných certifikátov. Ak chcete použiť iný certifikát ako ten, ktorý bol zvolený automaticky, kliknite na popis pre ESET PROTECT Certifikát. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého vyberte certifikát, ktorý chcete používať. Ak chcete používať Vlastný certifikát, kliknite na prepínacie tlačidlo a nahrajte certifikačný súbor .pfx. Viac informácií nájdete v časti Vlastné certifikáty pre ESET PROTECT.

V prípade potreby zadajte Prístupovú frázu certifikátu. Prístupovú frázu certifikátu zadajte v prípade, ak ste ju špecifikovali počas inštalácie svojho ESET PROTECT alebo používate vlastný certifikát s prístupovou frázou certifikátu. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.


warning

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

Pokročilé

Môžete si prispôsobiť inštalačný balík ESET Management Agenta:

1.Pre inštalačný balík vyplňte polia Názov a Popis (voliteľné).

2.Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

3.Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej bude počítač po inštalácii umiestnený. Môžete vybrať existujúcu skupinu alebo vytvoriť novú skupinu, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

4.Počiatočná konfigurácia inštalátora (voliteľné) – túto možnosť použite v prípade, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ESET Management Agenta. Kliknite na Vybrať v časti Konfigurácia agenta (voliteľná) a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z prednastavených politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo najprv upraviť už existujúce politiky.

5.Názov hostiteľa servera (voliteľné) – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESET PROTECT Servera. V prípade potreby môžete zadať číslo Portu (štandardne je to 2222).

6.Ak používate HTTP Proxy, označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy nastavenia, zadajte konfiguráciu proxy (Hostiteľ, Port, Prihlasovacie menoHeslo) na stiahnutie inštalátora cez proxy a nastavte pripojenie ESET Management Agenta k proxy na umožnenie preposielania komunikácie medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Serverom. Viac informácií o proxy nájdete tu.


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient mimo dosah proxy.

7.Kliknite na Dokončiť a keď sa otvorí okno so súborom install_config.ini, vyberte možnosť Uložiť súbor.

Kliknutím na príslušný odkaz nižšie zobrazíte postup pre dve populárne metódy nasadenia ESET Management Agenta:

1.Nasadenie ESET Management Agenta cez Group Policy Object (GPO) – tento článok databázy znalostí nemusí byť dostupný vo vašom jazyku.

2.Nasadenie ESET Management Agenta cez System Center Configuration Manager (SCCM)