Začíname s ESET PROTECT

ESET PROTECT je možné konfigurovať a spravovať pomocou ESET PROTECT Web Console. Po úspešnej inštalácii nástroja ESET PROTECT alebo nasadení virtuálneho zariadenia ESET PROTECT sa môžete pripojiť na váš ESET PROTECT Server pomocou ESET PROTECT Web Console.

Po úspešnej inštalácii nástroja ESET PROTECT môžete začať s nastavením.

Prvé kroky po nasadení ESET PROTECT Servera

1.Otvorte vo svojom prehliadači ESET PROTECT Web Console a prihláste sa.

2.Pridajte vašu licenciu/licencie do ESET PROTECT.

3.Pridajte klientske počítače, servery a mobilné zariadenia vo svojej sieti do ESET PROTECT štruktúry.

4.Priraďte vstavanú politiku Hlásenia aplikácií – hlásiť všetky inštalované aplikácie k všetkým počítačom.

5.Vytvorte dynamickú skupinu pre počítače s nainštalovaným produktom ESET pre domácnosti.

6.Odinštalujte antivírusové aplikácie tretích strán prostredníctvom úlohy Odinštalovanie softvéru.

7.Nainštalujte bezpečnostné produkty ESET prostredníctvom úlohy Inštalácia softvéru (pokiaľ ste nenainštalovali agenta pomocou all-in-one inštalátora).

8.Priraďte politiku s odporúčanými nastaveniami ku každému počítaču s nainštalovaným produktom ESET. Napríklad, na počítače so systémom Windows a bezpečnostným produktom ESET Endpoint aplikujte vstavanú politiku Antivírus – Maximálna bezpečnosť – odporúča sa. Prečítajte si tiež kapitolu Ako spravovať produkty spoločnosti ESET určené pre koncové zariadenia prostredníctvom nástroja ESET PROTECT.

process

Ďalšie odporúčané kroky

Oboznámte sa s ESET PROTECT Web Console, pretože je to rozhranie, ktoré budete používať na správu bezpečnostných produktov od spoločnosti ESET.

Počas inštalácie vytvorte účet správcu. Odporúčame však, aby ste účet správcu nepoužívali na každodennú činnosť, ale aby ste si na správu klientov a nastavovanie ich oprávnení vytvorili nový účet.


important

Neodporúčame používať prednastavený účet správcu nástroja ESET PROTECT (účet Administrator) ako štandardný používateľský účet. Tento účet slúži ako záloha v prípade, že sa vyskytnú problémy s bežnými používateľskými účtami. V takom prípade môžete použiť účet správcu a odstrániť dané problémy.

Používajte oznámenia a reporty na sledovanie stavu klientskych počítačov vo vašej sieti. Napríklad, ak chcete byť upozornený v prípade výskytu určitej udalosti, alebo si chcete pozrieť alebo stiahnuť report.

Pravidelne zálohujte svoju databázu pre zníženie rizika straty dát.

Odporúčame, aby ste exportovali certifikačnú autoritu servera a partnerské certifikáty. V prípade, že potrebujete preinštalovať ESET PROTECT Server, môžete použiť certifikačnú autoritu a partnerské certifikáty z pôvodného ESET PROTECT Servera a nemusíte preinštalovať ESET Management Agenty na klientskych počítačoch.