Automatické aktualizácie produktu

ESET PROTECT vo verzii 9.0 prináša novú funkciu, ktorá zaisťuje, aby boli bezpečnostné produkty ESET nainštalované na vašich spravovaných počítačoch vždy aktualizované na najnovšiu verziu.

Automatické aktualizácie produktu sú v novej inštalácii riešenia ESET PROTECT 9.0 automaticky zapnuté.


important

Funkciu Automatické aktualizácie je možné využívať len s podporovanými bezpečnostnými produktmi ESET. Pozrite si zoznam firemných produktov ESET, ktoré podporujú automatické aktualizácie.

Automatické aktualizácie môžete nastaviť prostredníctvom politiky.

K prvej automatickej aktualizácii dôjde po vydaní novej verzie pôvodného buildu 9.x (napríklad9.1 alebo 9.0.xxxx.y, kde verzia xxxx je vyššia než prvý build 9.x). V záujme zabezpečenia maximálnej stability aktualizácií sa automatické aktualizácie produktov distribuujú s istým oneskorením po globálnom vydaní novej verzie bezpečnostného produktu ESET. Medzitým môže byť bezpečnostný produkt ESET vo Web Console hlásený ako neaktuálny.

Ostatné bezpečnostné produkty ESET momentálne nepodporujú funkciu automatických aktualizácií, no v budúcnosti do nich bude pridaná.


note

Postupujte podľa jednej z nižšie uvedených možností a aktualizujte bezpečnostné produkty ESET vo vašej sieti na verziu, ktorá podporuje automatické aktualizácie:

Použite akciu na jedno kliknutie v sekcii Riadiaci panel > Prehľad stavu > Stav verzie produktu > kliknite na stĺpcový graf a vyberte možnosť Aktualizovať všetky produkty ESET.

V sekcii Počítače kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa statickej skupiny Všetko a vyberte možnosť Úlohy > Aktualizácia > Aktualizovať produkty ESET.

Použite klientsku úlohu Inštalácia softvéru.

Ak ste na novú verziu prešli z ESET PROTECT 8.x alebo ESMC 7.x, môžete využiť možnosť aktualizácie na jedno kliknutie v okne Automatické aktualizácie produktu.

Bezpečnostné produkty ESET je možné aktualizovať na najnovšiu verziu dvoma spôsobmi:

Klientska úloha Inštalácia softvéru

Funkcia Automatické aktualizácie

 

Rozdiely medzi klientskou úlohou Inštalácia softvéru a funkciou Automatické aktualizácie:


Proces aktualizácie

Reštart po aktualizácii

Budúce aktualizácie

Klientska úloha Inštalácia softvéru

Pri aktualizácii sa bezpečnostný produkt ESET preinštaluje.

Z bezpečnostných dôvodov si aktualizácia bezpečnostného produktu ESET vyžaduje okamžitý reštart počítača (aby sa zaistila plná funkčnosť aktualizovaného bezpečnostného produktu ESET).

Manuálne – Správca musí každú ďalšiu aktualizáciu spustiť pomocou klientskej úlohy Inštalácia softvéru – pozrite si dostupné možnosti vyššie.

Automatické aktualizácie

Proces aktualizácie nezahŕňa preinštalovanie bezpečnostného produktu ESET.

Aktualizácia bezpečnostného produktu ESET si vyžaduje reštart počítača, no nie okamžite. Aktualizácia sa prejaví po najbližšom reštarte počítača. Správca môže z ESET PROTECT Web Console vynútiť aktualizáciu a vzdialene reštartovať počítač pomocou klientskej úlohy Vypnúť počítač so zvolenou možnosťou Reštart počítača.

Automatické – Podporované bezpečnostné produkty ESET sa automaticky aktualizujú po vydaní novej verzie (aktualizácie sa distribuujú s istým oneskorením z dôvodu stability).

Aktualizácia z ESET PROTECT8.x alebo ESMC 7.x

Ak ste vykonali aktualizáciu z ESET PROTECT 8.x alebo ESMC 7.x na ESET PROTECT 9.0, vo Web Console sa vám zobrazí oznámenie Automatické aktualizácie produktu.

automatic_product_updates_notification

Automatické aktualizácie produktu budú automaticky zapnuté na všetkých spravovaných počítačoch (statická skupina Všetko) po 60 dňoch od zobrazeného oznámenia. Ak automatické aktualizácie vypnete, oznámenie sa bude zobrazovať aj naďalej, ale môžete ho ignorovať.

Ak chcete nastaviť automatické aktualizácie produktu, kliknite na Zobraziť viac, čím zobrazíte okno Automatické aktualizácie produktu:

automatic_product_updates_popup

Ak chcete povoliť automatické aktualizácie na všetkých spravovaných počítačoch (statická skupina Všetko), kliknite na možnosť Zapnúť teraz.

Ak chcete nastaviť politiku automatických aktualizácií, kliknite na možnosť Konfigurovať aktualizácie produktu.

V okne Automatické aktualizácie produktu kliknite na možnosť Chcem si nainštalovať verziu produktu s funkciou automatických aktualizácií a ESET PROTECT zobrazí možnosť aktualizácie jedným kliknutím (klientska úloha Inštalácia softvéru).

Nastavenie automatických aktualizácií produktu

Automatické aktualizácie môžete nastaviť pomocou politiky pre funkciu Automatické aktualizácie, ktorá sa vzťahuje na kompatibilné bezpečnostné produkty ESET, pričom ako cieľ má predvolene nastavenú statickú skupinu Všetko.

Zmena cieľov vstavanej politiky pre Automatické aktualizácie:

V ESET PROTECT Web Console prejdite do sekcie Politiky, rozbaľte Vstavané politiky, kliknite na príslušnú politiku, zvoľte change_default Zmeniť priradenie, zmeňte ciele politiky a kliknite na Dokončiť.

Nastavenie automatických aktualizácií:

Vytvorte novú politiku Automatické aktualizácie, aby ste mohli upraviť jej nastavenia.

1.V ESET PROTECT Web Console kliknite na Politiky > Nová politika > Nastavenia.

2.Z roletového menu vyberte Automatické aktualizácie a upravte nastavenia politiky:

Automatické aktualizácie – funkcia automatických aktualizácií je predvolene zapnutá.

 


important

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie, použite prepínacie tlačidlo vedľa funkcie Automatické aktualizácie. Prečítajte si tiež článok o tom, ako vypnúť automatické aktualizácie.

 

Zastaviť aktualizácie na verzii – voliteľne môžete vybrať verziu bezpečnostného produktu ESET, na ktorej sa majú automatické aktualizácie zastaviť:

oKliknite na Vybrať z repozitára a zvoľte preferovanú verziu.

oPri zadávaní verzie môžete použiť zástupný znak * (napr. 9.*/9.0.*/9.0.2028.*).


example

Napríklad, ak napíšete 9.0.*, nainštalované budú všetky opravy, ktoré sa urobili a vydali v rámci vedľajšej verzie 9.0.

 


note

Toto nastavenie sa nevzťahuje na aktualizácie zaisťujúce bezpečnosť a stabilitu, ktoré sa nainštalujú automaticky bez ohľadu na zvolenú verziu či nastavenie automatických aktualizácií.

 

3.Po kliknutí na Priradiť môžete vybrať ciele politiky (skupiny alebo jednotlivé počítače).


warning

Uistite sa, že vstavaná politika automatických aktualizácií neprepíše vami upravené nastavenia v politike pre Automatické aktualizácie. Viac informácií si môžete prečítať v kapitole o uplatňovaní politík na klientskych zariadeniach.

4.Kliknite na Dokončiť.