Pridanie licencií

Aby ste mohli spravovať firemnú licenciu prostredníctvom portálu ESET Business Account (EBA), potrebujete príslušný licenčný kľúč a prístup k e-mailovej schránke, ktorej adresa je priradená k danej licencii.

1.Kliknite na Licencie > Pridať licenciu > Zadať licenčný kľúč.

2.Zadajte licenčný kľúč a následne kliknite na tlačidlo Pridať licenciu.

eba_enterlicense_key_continue

3.Ak je licencia zaregistrovaná pod inou e‑mailovou adresou ako váš účet EBA, bude vám zaslaný e‑mail s overovacím odkazom (platným jednu hodinu). Kliknite na odkaz a zadajte svoje prihlasovacie údaje pre prístup do portálu ESET Business Account.

Licencia pre staršie verzie, licencia spravovaná prostredníctvom ESET License Administrator

Ak máte staršiu licenciu (zakúpenú pred októbrom 2018), budete potrebovať zodpovedajúce heslo, ktoré:

ste dostali e-mailom pri kúpe licencie,

ste si nastavili pri prvom prístupe do portálu ESET License Administrator s danou licenciou.

Ak máte k dispozícii iba staršie verzie licenčných údajov (prihlasovacie meno a heslo), najskôr tieto staršie údaje skonvertujte na licenčný kľúč.

Ak bola vaša licencia doteraz spravovaná prostredníctvom nástroja ESET License Administrator, pri pridávaní danej licencie do portálu ESET Business Account sa vám zobrazí okno s požiadavkou na zadanie hesla vlastníka licencie. Následne kliknite na Overiť. Zabudli ste heslo vlastníka licencie?

eba_move_license_from_ela_2_eba

Ak danú licenciu ešte stále využíva istý počet zariadení s aktivovaným produktom ESET, zobrazí sa vám oznámenie. Ak chcete zariadenia ponechať aktivované, vyberte možnosť Ponechať. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Deaktivovať.

note

Účty bezpečnostných správcov

Pri migrácii licencií z ESET License Administrator (ELA) nebudú do portálu ESET Business Account premigrované účty Bezpečnostných správcov.

Po pridaní licencie sa zobrazí dialógové okno s bližšími informáciami o stiahnutí/spravovaní produktov, ktoré môžete v rámci licencie používať.

Ďalšie možnosti

Ak už máte v rámci portálu ESET Business Account vytvorené lokality, môžete priradiť jednotky obsiahnuté v danej licencii k jednotlivým lokalitám. Následne kliknite na Potvrdiť.

Ak chcete produkty ESET, pre ktoré ste do portálu importovali licencie, spravovať v sieťovom prostredí na pracovných staniciach a serveroch z jedného miesta, použite ESET PROTECT Cloud.